Tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động Quốc hội (20/11/2018)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 tiếp tục có những cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội. Việc thảo luận, tranh luận và giải trình không ngừng được...

Thế giới tuần qua: ASEAN tiếp tục phát huy tinh thần tự cường và sáng tạo (19/11/2018)

ASEAN tiếp tục phát huy tinh thần tự cường và sáng tạo, cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng ở bang California (Mỹ), cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hai miền Triều Tiên...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 48.065.670