Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh bạ điện tử 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan:  
Chức vụ:  
Tổng số: 333  
STTHọ và TênCơ quanChức vụĐiện thoạiEmail
1Ngô Xuân Lộc Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Chánh văn phòng 0913.436.487 locnx.ubnd@daknong.gov.vn
2Nguyễn Viết Thuật Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó chánh văn phòng 0913.437.081 thuatnv.ubnd@daknong.gov.vn​
3 Trần Văn Thương Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó chánh văn phòng 0914.225.888 thuongtv.ubnd@daknong.gov.vn
4Phan Thị Hiếu Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó chánh văn phòng 0917.790.377 hieupt.ubnd@daknong.gov.vn
5 Phạm Ngọc Tuyển Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Trưởng phòng 0974.128.989 tuyenpn.ubnd@daknong.gov.vn
6Bùi Thị Tuyết Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0904.443.618 tuyetbt.ubnd@daknong.gov.vn
7Vũ Văn Vinh Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0985.840.055 vinhvv.ubnd@daknong.gov.vn
8Nguyễn Trung Trực Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0986.218.979 trucnt.ubnd@daknong.gov.vn​
9Y Sơn Bon Jôc Ju Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Chuyên viên 0903.575.484 yson.ubnd@daknong.gov.vn
10Lê Tuấn Đốc Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Trưởng phòng 0977.705.257 doclt.ubnd@daknong.gov.vn
11Nguyễn Ngọc Bình Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0913.320.877 binhnn.ubnd@daknong.gov.vn
12Nguyễn Vĩnh Bình Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0905.975.353 binhnv.ubnd@daknong.gov.vn
13Lê Hữu Phương Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0974.643.643 phuonglh.ubnd@daknong.gov.vn
14Lữ Chí Cường Huyện ủy Đắk Mil Bí thư 0913.458.618
15Nguyễn Phúc Châu Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Chuyên viên 0985. 998.611 chaunp.ubnd@daknong.gov.vn​
16Thạch Cảnh Tịnh Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Trưởng phòng 0918.841.585 tinhtc.ubnd@daknong.gov.vn​
17Nguyễn Xuân Hoàn Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0947.25.6879 hoannx.ubnd@daknong.gov.vn​
18Võ Trung Vĩnh Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Phó trưởng phòng 0942.984.545 vinhvt.ubnd@daknong.gov.vn
19Nguyễn Minh Hoàng Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Chuyên viên 0974.297.432 hoangnm.ubnd@daknong.gov.vn​
20Hoàng Văn Huấn Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông Trưởng phòng 0914.235.567 huanhv.ubnd@daknong.gov.vn
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối