Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 19/4đến ngày 22/4/2016
Nội dung


Chỉ đạo khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án Đường tránh đô thị Gia Nghĩa trong tháng 4/2016. Chỉ đạo báo cáo kết quả xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 của tỉnh; kế hoạch cải thiện trong thời gian tới. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ; hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em....đó là những chỉ đạo của UBND tỉnh trong tuần.

kèm filevp 245_1.pdfvp 245_1.pdf

Ngày bắt đầu 29/04/2016
Ngày kết thúc //
Đơn vị thông báo

TIN MỚI HƠN