Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Truyền thông Thanh niên
Nội dung

Ngày 02/3/2017, Văn phòng UBND  tỉnh ban hành Thông báo số 114/TB-VPUBND về Kết luậ​n của Lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 21/02/2017 với Lãnh đạo Tập đoàn Truyền thông Thanh niên. Xem Thông báo tại 114_tb_vpubnd_2.PDF114_tb_vpubnd_2.PDF

Ngày bắt đầu 02/03/2017
Ngày kết thúc 02/04/2017
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

TIN MỚI HƠN