Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 22/3/2017 (24-03-2017)
1/ Giá cà phê - nông sản:   a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 22/03/2017:  2.171 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5% (FOB-TP. HCM):  2.066 USD/tấn - Giá mua cà phê nhân xô 5% đen vỡ:   46.700 – 46.900đ/kg     b/ Giá tiêu đen mua vào:   105.000 – 107.000đ/kg      2/ Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa: - Vàng 99,99 ...
Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 20/03/2017 (20-03-2017)
1/ Giá cà phê - nông sản:   a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 20/03/2017:   2.184 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5% (FOB-TP. HCM):  2.079 USD/tấn - Giá mua cà phê nhân xô 5% đen vỡ:   47.000 – 47.200đ/kg   b/ Giá tiêu đen mua vào:   106.000 – 108.000đ/kg   2/ Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa: - Vàng 99,99 %: ...
Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 15/3/2017 (16-03-2017)
1/ Giá cà phê - nông sản:   a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 15/03/2017:  2.169 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5% (FOB-TP. HCM):    2.064 USD/tấn - Giá mua cà phê nhân xô 5% đen vỡ:  46.500 – 46.700đ/kg   b/ Giá tiêu đen mua vào:  100.000 – 103.000đ/kg   2/ Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa: - Vàng 99,99 %: ...
Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 08/3/2017 (09-03-2017)
1/ Giá cà phê - nông sản:   a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 08/03/2017: 2.169 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5% (FOB-TP. HCM):   2.064 USD/tấn - Giá mua cà phê nhân xô 5% đen vỡ:   46.300 – 46.500đ/kg   b/ Giá tiêu đen mua vào:   98.000 – 100.000đ/kg   2/ Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa: - Vàng 99,99 %: ...
Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 06/3/2017 (06-03-2017)
1/ Giá cà phê - nông sản:   a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 06/03/2017: 2.194 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5% (FOB-TP. HCM):  2.089 USD/tấn - Giá mua cà phê nhân xô 5% đen vỡ:   46.500 – 46.700đ/kg   b/ Giá tiêu đen mua vào:   105.000 – 107.000đ/kg   2/ Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa: - Vàng 99,99 %: ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp