Skip Ribbon Commands
Skip to main content
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT huyện Krông Nô (15-02-2017)
Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường THPT huyện Krông Nô -  Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng 3 tầng. Ban Quản lý dự án huyện Krông Nô chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án ...
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất tiêu độc IODINE 10% phục vụ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016 (18-11-2016)
Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất tiêu độc IODINE 10% phục vụ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016.
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tường rào, cổng nhà bảo vệ và đường vào Trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Nông và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (21-10-2016)
Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tường rào, cổng nhà bảo vệ và đường vào Trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Nông và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông (19-10-2016)
Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cục bộ một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần bổ sung) dự án Đường giao thông từ xã Tân Thành, huyện Krông Nô và dự án Đường giao thông từ đồn biên phòng 765 (17-10-2016)
Ngày 14/10/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần bổ sung) dự án: Đường giao thông từ xã Tân Thành, huyện Krông Nô đi xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (xem 1798/QĐ-UBND) và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ đồn biên phòng 765 đi thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (xem...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp