Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để dân đi đâu cũng “ôm” đống giấy tờ tùy thân (27-08-2015)
Sáng 26/8, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), chủ trì hội nghị về tình hình triển khai Đề án trong 7 tháng đầu năm 2015.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững tỉnh, giai đoạn 2014-2020 (27-05-2014)
  Tệp đính kèm kế hoạch  
Chiến lược, định hướng phát triển (26-07-2012)
đang cập nhật​
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2010 (25-07-2012)
Thực hiện nghị quyết​
Chiến lược, định hướng phát triển (21-12-2011)
đang cập nhật​