Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện và hạn chế kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (06-03-2017)
Ngày 28/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện và hạn chế kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 (21-10-2016)
Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản số 1672/TB-SCT về việc Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần 1 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV với nhưng nội dung chủ yếu kèm theo như sau:
Quy hoạch phát tiển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV (21-10-2016)
Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2907/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát tiển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV.
Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Tuy Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (07-10-2016)
Ngày 30 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1685 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Tuy Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (17-08-2016)
Ngày 14/7/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp