Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (30-07-2015)
Tệp đính kèm Quy chế
Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh lỡ mồm, long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015 (20-05-2015)
Ngày 13/5/2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh lỡ mồm, long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015.
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (25-04-2015)
Ngày 16/4/2014, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông (06-04-2015)
Ngày 01/4/2015, UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông.
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 (03-04-2015)
Ngày 30/3/2015, UBND tỉnh Đắk Nông bàn hành Quyết định số 433/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp