Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2017 (28-02-2017)
Vào lúc 14 giờ, ngày 2/3/2017 (thứ 5), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2017 và thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.   Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ tài liệu hội nghị tại đây; giấy moi
Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (27-12-2016)
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xin đăng tải tài liệu phục vụ cuộc họp.   Tài liệu   Tài liệu bổ sung 1    Tài liệu bổ sung 2   Tài liệu bổ sung 3   Tài liệu bổ sung 4   Tài liệu bổ su...
Tài liệu phục vụ cuộc họp rà soát, xử lý vướng mắc các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (21-12-2016)
Chiều ngày 21/12/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát, xử lý vướng mắc các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.   Cổng TTĐT đăng tải Giấy mời và tài liệu phục vụ cuộc họp tại đây BBT  
Tài liệu họp thành viên UBND tỉnh để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh (30-11-2016)
      Ngày 01/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thành viên UBND tỉnh để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải tài liệu để các đại biểu tải về nghiên cứu trước và cho ý kiến tại cuộc họp. Tệp đính kèm tài liệu cuộc họp  
Tài liệu Hội nghị trực tuyến với các huyện nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016 (30-11-2016)
Ngày 01/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016. Cổng TTĐT đăng toàn bộ tài liệu Hội nghị.   - Báo cáo kinh tế xã hội   (Tài liệu còn thiếu do các cơ quan, đơn vị cung cấp chưa đầy đủ, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tiếp tục theo dõi bổ sung) ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp