Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Chính quyền > Posts
Các đơn vị nghành dọcThứ 4, Ngày 22/04/2015, 14:10

Kho Bạc Nhà nước, hướng đến kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống và 25 năm thành lập

Năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm(2011-2015), đồng thời là năm cả nước ta kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh(3/2/1930-3/2/2015), 40 năm thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2015), theo đó ngành Tài chính kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và hệ thống KBNN kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và 69 năm ngày truyền thống của ngành.

Cùng đồng hành với thắng lợi của công cuộc đổi mới của đất nước qua 30 năm cũng như những thành tựu đạt được của Ngành Tài chính trong 7 thập niên qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) kể từ khi thành lập(4/1990) đến nay đã trải qua không ít sóng gió, vất vả khó khăn, song đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần rất quan trọng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành công cụ hữu hiệu trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của nền tài chính quốc gia.

 

Trên cơ sở Quyết định số 07/HĐBT ngày 04/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng(nay là Chính phủ) thành lập hệ thống KBNN và chính thức đi vào hoạt động 01/4/1990, đây là một bước ngoặt lịch sử quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn đổi mới cơ chế quản lý đang diễn ra một cách sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế- tài chính và tiền tệ của đất nước, đặc biệt là sự thay đổi cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của 2 ngành: Tài chính và Ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước trong tình hình mới. Việc thành lập hệ thống KBNN trên nền tảng tư duy mới và khuynh hướng cải cách, đổi mới từ sau năm 1986 cùng với bản lĩnh và kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo KBNN lúc bấy giờ mà đứng đầu là đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên là Cục trưởng Cục KBNN(nay là Chủ tịch Quốc hội) với một quyết tâm cao độ, bằng mọi nhân lực, tài lực không chỉ đưa tất cả các đơn vị KBNN trên cả nước đi vào hoạt động và phục vụ khách hàng đúng vào ngày 01/4/1990 mà còn nhanh chóng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, hoàn thiện về cơ chế và từng bước phát triển một cách vững chắc, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương và nhân dân để hoàn thành tốt trọng trách mà Chính phủ giao cho.

 

Trải qua 25 năm hoạt động, hệ thống KBNN đã thực sự trưởng thành và không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống KBNN ngày được mở rộng; vị thế, vai trò của KBNN ngày một khẳng định và được nâng cao hơn, đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ từ Chính phủ, Bộ, Ngành và các địa phương dành cho hệ thống KBNN ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nội bộ hệ thống KBNN cũng không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, cơ sở vật chất khang trang hơn, trang thiết bị và công nghệ thông tin ngày càng hiện đại; trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác của hàng vạn công chức kho bạc đã được nâng lên đáng kể, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ và sự tín nhiệm của nhân dân và khách hàng giao dịch đối với hệ thống KBNN.

 

Nếu tính từ ngày thành lập (1990) đến nay vừa tròn 25 năm, song thực ra lịch sử hình thành là KBNN là từ năm 1946. Vào ngày  29/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, ban hành Sắc lệnh số 57/SL thành lập Nha Ngân khố Quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính, tiền thân của hệ thống KBNN ngày nay. Trải qua bề dày lịch sử 69 năm, mặc dù có biết bao những biến động, thăng trầm, song hệ thống KBNN vẫn tiếp tục duy trì, đứng vững và không ngừng phát triển. Những gì mà hệ thống KBNN đã làm được có thể khẳng định đó là kết quả tất yếu, khách quan, xuất phát từ yêu cầu đổi mới kinh tế và cải cách nền tài chính quốc gia, trong đó việc tập trung, phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và các quỹ tài chính- tiền tệ của Nhà nước nói chung và quỹ NSNN nói riêng.

 

Đối với KBNN Đắk Nông, kể từ ngày thành lập(15/01/2004) đến nay đã trên 10 năm, cùng với sự hình thành, ổn định và phát triển của tỉnh nhà, đơn vị đã những chuyển biến khá rõ nét và đạt được nhiều thành tựu trong việc ổn định tổ chức, triển khai đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Hiện nay, KBNN Đắk Nông có 10 phòng chuyên môn và 7 đơn vị KBNN huyện với đội ngũ cán bộ, công chức là 147 người, trong đó cán bộ có trình độ Thạc sỹ chiếm 1,3%, đại học trên 78%, còn lại có trình độ trung cấp và sơ cấp; trình độ lý luận chính trị(cử nhân, cao cấp) chiếm 8,2% , theo đó số lượng đảng viên tăng nhanh theo từng năm, hiện đã chiếm trên 65% tổng số cán bộ, công chức.

 

Trong hơn 10 năm qua, hoạt động của KBNN Đăk Nông luôn theo kịp với 4 lần thay đổi về cơ chế, chính sách và 8 lần thay đổi chế độ kế toán ngân sách và KBNN cùng với nhiều lần ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp do Bộ, ngành ban hành; đồng thời đáp ứng tốt mọi nhu cầu thu, chi ngân sách, cấp phát, thanh toán vốn trên toàn địa bàn, đã góp phần quan trọng vào giữ vững chính trị, phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.      

 

Với tốc độ tăng trưởng duy trì bình quân hàng năm của tỉnh trên 12%/năm; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm sau cao hơn năm trước . Vào thời điểm mới thành lập, thu ngân sách chưa đến 100 tỷ đồng, thì nay qua hơn 10 năm, nguồn thu của tỉnh đã tăng gần 15 lần(1.480 tỷ), tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 25%/năm. Tương ứng với thu, chi ngân sách địa phương cũng tăng mạnh(trên 4.650 tỷ đồng), gấp 6,6 lần so năm 2004, trong đó chi thường xuyên tăng 25%/năm, chi đầu tư phát triển tăng 22%/năm.  Thu nhập bình quân đầu người trên 17 triệu đồng/người/năm, tính riêng giai đoạn 2010-2013 đạt 24,2 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần về tỷ trọng nông -lâm nghiệp, đồng thời tăng về công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, cụ thể là: Giai đoạn 2005-2009 cơ cấu kinh tế trên 3 lĩnh vực tương ứng là: 60,42% - 19,44% - 20,14% và giai đoạn 2010-2013 là: 56,03% - 23,12% và 20,85%. Đồng thời, tổng mức đầu tư toàn địa bàn tỉnh tăng nhanh theo từng năm, bình quân trên 5.700 tỷ/năm, đạt tỷ lệ gần 19%/năm. Trên cơ sở tăng vốn đầu tư, tăng chi ngân sách và hoàn thuế giá trị gia tăng, KBNN Đăk Nông đã thực hiện điều hòa vốn linh hoạt đảm bảo vốn điều chuyển từ Trung ương về địa bàn tỉnh bình quân hàng năm từ 5.000 - 7.500 tỷ đồng đã đáp ứng nhu cầu chi bằng tiền mặt và chuyển khoản qua các kênh thanh toán toàn quốc. Về doanh số hoạt động của KBNN Đak Nông cũng tăng mạnh theo từng năm, sau hơn 10 năm, số đơn vị giao dịch với Kho bạc toàn tỉnh hiện nay có trên 1.049 đơn vị, với hơn 4.000 tài khoản và doanh số hoạt động đã đạt trên 92.000 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần so năm 2004.

 

 

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ thường ngày, đội ngũ cán bộ KBNN Đak Nông đã cùng với các cơ quan trong ngành tài chính địa phương đã tích cực tham mưu, xử lý những nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách, cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ X đã đề ra.

 

Bên cạnh đó, cùng với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và công tác chuyên môn nội ngành, KBNN Đắk Nông còn tham gia nhiều công tác khác mang tính xã hội, nhân đạo và cộng đồng như tham gia công tác kết nghĩa bon Bi-Kon của đồng bào dân tộc M`nông và các chiến sỹ đồn biên phòng 761(Thuận An- Dakmil); thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động quần chúng thực hiện nếp sống văn hóa, xoá bỏ hủ tục lạc hậu cũng như ủng hộ kịp thời về gạo và vật phẩm cần thiết cho các hộ đồng bào lúc ốm đau, khi bệnh tật và đói ăn giáp hạt...Đồng thời, các tổ chức đoàn thể cũng góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với nhân dân qua việc giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với các tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị kết nghĩa cũng như phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà và thực hiện công tác xã hội khác nhân các ngày lễ lớn trong năm.

 

Có thể nói, trong hơn 10 năm qua, tỉnh Đắk Nông đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đảm bảo tình hình chính trị ổn định, nhiệm vụ quốc phòng- an ninh và trật tự xã hội trên suốt chiều dài biên giới luôn được giữ vững; lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực; công tác xoá đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng …trong đó có phần đóng góp của KBNN trên địa bàn. Chính vì vậy, để ghi nhận sự cống hiến của KBNN Đắk  Nông trong suốt quá trình hình thành và phát triển của địa phương trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương đã tặng thưởng nhiều Huân chương, huy chương, Bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động của KBNN trên địa bàn. Đây là những phần thưởng rất đáng trân trọng vừa là niềm tự hào của mỗi cán bộ, công chức nhưng đồng thời cũng vừa là sự mong muốn, kỳ vọng của các cấp chính quyền địa phương đối với KBNN Đắk Nông .

 

 

Phát huy truyền thống đoàn kết, để ngày 29/5 trở thành ngày kỷ niệm sâu sắc, luôn có ý nghĩa, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức KBNN Đắk  nông không  tự mãn, tự bằng lòng với những thành tựu đã đạt được mà tiếp tục phấn đấu, quyết tâm giữ vững thành quả của các thế hệ đi trước; đoàn kết một lòng không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vì sự nghiệp phát triển đi lên của hệ thống KBNN nói chung và KBNN Đắk  Nông nói riêng, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương dành cho./.

Th.S: Nguyễn Công Điều

 


Số lượt người xem: 2679Bản in Quay lại
Xem theo ngày: