Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 (19-07-2016)
Ngày 01/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 829/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.
Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 (07-07-2016)
Ngày 09 tháng 12 năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.
Thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông (12-04-2016)
Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC, tại xã Đắk Ha huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk với tổng diện tích đất của cụm công nghiệp là 37,41 ha trong đó: Đất xây dựng nhà máy 209.595 m2; Đất trung tâm điều hành 2.515 m2; Đất xây dựng nhà ở CBCNV 9.380 m2; Đất giao thông 38.129 m2; Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 7.169 m2; Đất cây xanh công viên, thể dục thể thao 6.540 m2; Đất cây xanh cách ly, phòng hộ, kè, hành lang an toàn đường điện cao thế 100.817 m2
UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh. (23-12-2015)
Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (17-10-2015)
  STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Vốn (tỷ đồng) Mã số I ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp