Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NỔI BẬTThứ 4, Ngày 15/02/2017, 14:10

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Đắk Song

Ngày 15/2, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông dẫn đầu đã làm việc với Huyện ủy Đắk Song kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng năm 2017 và kết quả thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy đối với các vấn đề trên địa bàn.
Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, huyện Đắk Song tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, xem đây là hướng đi chủ lực lâu dài


Theo báo cáo của Huyện ủy Đắk Song, năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của nhân dân đã đưa kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,14%. Tông thu ngân sách nhà nước đạt 83,04 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,4 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 13,13%...


Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội bảo đảm tốt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu, hoàn thành xóa thôn “trắng” đảng viên là người tại chỗ.


Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến. Tình  hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới.


Các kết luận của Tỉnh ủy về các vấn đề của huyện đã được địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng như phối hợp với các ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tốt.

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Đắk Song tiếp tục chăm lo, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở


Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Đắk Song chưa thực sự bền vững. Thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chậm. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chưa thực sự hiệu quả. Số vụ phá rừng còn cao, chưa xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân để mất rừng; chưa thực hiện tốt phương pháp quản lý, khắc phục sau khi rừng bị chặt phá…

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đắk Song quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Trong năm 2017, huyện Đắk Song tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, huyện sẽ tập trung xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hồ tiêu của Hội hồ tiêu Đăk Song.


Trong xây dựng Đảng, Huyện ủy Đắk Song tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo huyện Đắk Song báo cáo tình hình với Đoàn công tác


Huyện  Đắk Song cũng đề nghị tỉnh xem xét, quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn, chợ biên giới, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã Nâm N’Jang, Thuận Hạnh, Nam Bình. Tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ giải thể các Công ty lâm nghiệp Trường Xuân, Thuận Tân. Những diện tích rừng bị người dân lấn chiếm, sử dụng của các công ty lâm nghiệp cần bàn giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả…

Đồng chí Ngô Thanh Danh tặng quà Chi bộ, Ban tự quản bon Bu N'Jắr, xã Đắk N'drung


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Thanh Danh đề nghị huyện cần thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và của huyện. Trong phát triển kinh tế, Đắk Song cần phát huy lợi thế đất đai màu mỡ, khí hậu phù hợp với cây tiêu, rau củ quả, giao thông thuận lợi...để tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, xem đây là hướng đi chủ lực lâu dài. Cùng với ứng dụng khoa học, công nghệ để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, huyện cần quan tâm thu hút phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao sức cạnh tranh, chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Địa phương cần có kế hoạch quy hoạch, quản lý hiệu quả đất rừng, dân cư, biên giới…, nhất là rừng cảnh quan quốc lộ 14. Đắk Song cũng cần tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, không chạy theo thành tích, hình thức. Song song phát triển kinh tế, huyện phải chăm lo đến công tác giáo dục, y tế, văn  hóa, xã hội, gắn với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với đặc thù là một huyện biên giới, Đắk Song phải không ngừng tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Trong xây dựng Đảng, huyện phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chú trọng khâu kiểm tra thường xuyên, liên tục. Huyện cũng cần tập trung xây dựng, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng chí Ngô Thanh Danh  nói chuyện với Bí thư Chi bộ bon Bu N'Jắr, xã Đắk N'Drung


Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Chi bộ, ban tự quản bon Bu N’Jăr và gia đình chị Thị Lợi thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đắk N’drung.

Đồng chí Ngô Thanh Danh tặng quà cho gia đình chị Thị Lợi ở bon Bu N'Jắr, xã Đắk N'drungTheo Đắk Nông Online


Số lượt người xem: 142Bản in Quay lại
Xem theo ngày: