Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NỔI BẬTThứ 6, Ngày 18/09/2015, 14:45

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, Khóa X - Nhiệm kỳ 2010-2015

Sáng 18/9/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 22 khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 để tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Điểu K’Ré, UVDK Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng và việc thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010- 2015. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua công tác kiểm tra giám sát có nhiều tiến bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp công tác Đảng.  Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 10.763 đảng viên (tăng 2.248 đảng viên so với nhiệm kỳ trước ); 1290 tổ chức Đảng (tăng  516 tổ chức so với nhiệm kỳ trước). Qua kiểm tra, kết luận đã có 10.591 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 176 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, trong đó có 13 trường hợp vi phạm, phải xử lý kỷ luật 4 trường hợp. Có 1.178 tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 112 tổ chức Đảng chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, trong đó có 11 tổ chức vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; Thực hiện giám sát đối với 1.779 đảng viên, 854 tổ chức đảng; Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 520 đảng viên, 13 tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 715 đảng viên và 49 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát được 342 tổ chức đảng cấp dưới và 249 trường hợp đảng viên.

 

Trong nhiệm kỳ qua, việc kiểm tra, giám sát đã giúp cấp Ủy đánh giá đúng tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước từ đó, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, giáo dục và phòng ngừa vi phạm. Đồng thời chỉ đạo xem xét làm rõ các vụ việc, xử lý nghiêm minh, chính xác những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế  xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng,  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên…


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những hạn chế như việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của một số tổ chức Đảng còn chậm so với kế hoạch; thực hiện giám sát số lượng còn hạn chế, hiệu quả đạt được chưa cao; việc đôn đốc theo dõi khắc phục hậu quả, khuyết điểm sau kiểm tra còn chậm, chưa chú trọng công tác công tác truyền thông kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật để giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên; Ủy ban kiểm tra một số nơi còn thiếu chủ động, chưa bám sát hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm…

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm gia, giám sát trong thời gian tới, các cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp Ủy, người đứng đầu cấp Ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng như nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó giám sát phải toàn diện, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp, tạo mọi điều kiện để Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, có bản lĩnh đấu tranh và năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáo ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra các cấp cần tham mưu giúp cấp ủy đánh giá đúng thực trạng và xu  hướng vận động tình hình vi phạm để đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Huy – UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần nhận thức sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát để xây dưng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện sát với thực tiễn, mang lại hiệu quả. Hệ thống làm công tác kiểm tra cần có sự phối hợp chặt chẽ để công tác kiểm tra được thực hiện đến nơi đến chốn.  Cần phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy trình, quy định. Giữa các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát cần thực hiện đúng chức năng của mình. Công tác nắm tình hình cần được chú trọng thực hiện để chủ động trong hoạt động kiểm tra. Tăng cường thông tin giáo dục phòng ngừa từ trong thực tiễn cuộc sống, qua những việc sai phạm đã được kiểm tra, xử lý để mang lại tính thực tế cao và tác động sâu sắc đến cán bộ, đảng viên. Giáo dục trong đảng cần được đầu tư đúng mức có phương pháp khoa học hiệu quả…

 

Lê Hoa


Số lượt người xem: 424Bản in Quay lại
Xem theo ngày: