Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NỔI BẬTThứ 3, Ngày 22/09/2015, 09:55

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về hạ tầng giao thông

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 xác định những mục tiêu cụ thể trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đến năm 2015.

Để triển khai Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển giao thông giai đoạn 5 năm 2010-2015.


Từ đây, tùy vào điều kiện thực tiễn, hàng năm, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch  phát triển hạ tầng giao thông sát với yêu cầu nguồn vốn cũng như tính cấp thiết của từng vùng. Do làm tốt khâu khảo sát, dự báo, lập kế hoạch và xây dựng chương trình thực hiện trong cả giai đoạn và riêng từng năm nên những chỉ tiêu về đầu tư hạ tầng giao thông đến nay cơ bản “về đích” đúng theo mục tiêu, lộ trình đề ra.

Đồng chí Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường tránh Gia Nghĩa


Trong giai đoạn 5 năm qua, toàn tỉnh đã làm mới được 40 km, nâng cấp và nhựa hóa được 466 km đường giao thông từ tỉnh lộ đến đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông toàn tỉnh từ 40% vào năm 2010 lên 54% năm 2015. Cụ thể, từ các nguồn vốn, toàn tỉnh đã đầu tư 2.587 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp các tuyến quốc lộ qua địa bàn như quốc lộ 14, 14C; quốc lộ 28 đoạn tránh ngập Thủy điện Đồng Nai 3, 4, nâng tỷ lệ nhựa hóa từ 76% năm 2010 lên 82% năm 2015. Số còn lại chưa được nhựa hóa chủ yếu thuộc một số đoạn tuyến quốc lộ 14C do nguồn vốn Trung ương chưa bố trí kịp và sẽ tiếp tục đầu tư ở những năm tiếp theo.


Đối với các tuyến tỉnh lộ, nếu như năm 2010, toàn tỉnh chỉ mới khoảng 80% được nhựa hóa thì hiện nay 100% các tuyến tỉnh lộ đã được nhựa hóa. Ngoài ra, trong năm 2015, tỉnh cũng đã và đang tiếp tục  đầu tư xây dựng mới một số tuyến tỉnh lộ như đường tránh đô thị Gia Nghĩa, đường Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp)-Quảng Khê (Đắk Glong).


Việc mở mới thêm các tuyến tỉnh lộ sẽ tạo động lực cho phát triển liên vùng, thuận tiện trong việc lưu thông, đi lại. Đối với các tuyến huyện lộ, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 là 291 tỷ đồng để nâng cấp 46 km đường nhựa, nâng tỷ lệ nhựa hóa từ 64% năm 2010 lên 80% năm 2015, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, 5 năm qua, toàn tỉnh cũng tập trung đầu tư các tuyến đường đô thị, đảm bảo đáp ứng lộ trình xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh theo định hướng.

Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn Đắk Nông được mở rộng, nâng cấp, tạo thuận tiện cho lưu thông đi lại


Một trong những điểm nổi bật trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thời gian qua là phong trào xây dựng giao thông nông thôn gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn này, riêng vốn huy động từ các nguồn cho xây dựng giao thông nông thôn đã đạt 554 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.


Toàn tỉnh đã cứng hóa được 292 km, nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn từ 24% năm 2010 lên 35% năm 2015, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 130 bon, buôn trọng điểm được Tỉnh ủy xây dựng riêng nghị quyết chuyên đề để phát triển, trong đó phấn đấu đến năm 2015, 100%  buôn, bon có từ 1-2 km đường nhựa.  Mặc dù có phát sinh về số lượng do thành lập bon, buôn mới nhưng với quyết tâm chính trị cao, đến nay, chỉ tiêu này đã hoàn thành ngay từ quý II năm 2015.


Có thể thấy, mặc dù nhu cầu đầu tư về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh hiện còn rất lớn, nhưng với những kết quả đạt được trong 5 năm qua thực sự đã tạo tiền đề, động lực và những bài học kinh nghiệm lớn để các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân tiếp tục lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, vững chắc.

Theo Đắk Nông Online


Số lượt người xem: 220Bản in Quay lại
Xem theo ngày: