Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TIN NỔI BẬTThứ 7, Ngày 26/09/2015, 10:35

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; Đại hội đã nghe báo cáo tham luận của các đại biểu về các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và Đoàn đại biểu di dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ra mắt Đại hội


Đại hội đã tín nhiệm, bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 51 đồng chí tiêu biểu cho hơn 21 nghìn đảng viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để gánh vác những trọng trách do Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 17  đồng chí (trong đó 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết).


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí:  Ngô Thanh Danh, Điểu K’Ré,  Nguyễn Bốn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát cho năm năm tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.


Để thực hiện được phương hướng, mục tiêu tổng quát nêu trên, Đảng bộ xác định cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 6 chương trình - mục tiêu trọng điểm gồm:


1. Giữ vững ổn định chính trị - an dân; bảo đảm an ninh biên giới; phát triển hài hòa đời sống nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, đồng thuận, đoàn kết.


2. Tạo sự phát triển mang tính đột phá về kinh tế. Trên 3 hướng chính là tổ hợp công nghiệp bô xít - nhôm - sắt xốp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch để sau 15 - 20 năm, Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bô xít - nhôm - sắt của cả nước, đồng thời tiềm năng khí hậu, đất đai, cảnh quan và văn hóa được đánh thức, khai thác đúng mức.


3. Tiếp tục đầu tư và nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Trước mắt cần ưu tiên cao cho giao thông, thủy lợi.


4. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; phát triển chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.


5. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Tạo ra sự đột phá về thể chế hóa, đảm bảo cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng, bộ máy tinh gọn; cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương thực thi pháp luật một cách năng động phù hợp với tình hình của tỉnh.


6. Đẩy mạnh chương trình phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ và đi vào chiều sâu, nâng cao trình độ dân trí, nguồn nhân lực xã hội tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân phát triển năng lực, có niềm tin, yên tâm hết lòng cống hiến; tâm huyết phấn đấu xây dựng Đắk Nông phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.


Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu như sau:


Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm 14%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm trên 12%.


Đảm bảo nguồn nước cho 80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; Tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 64%; 100% bon, buôn, bản, thôn có điện lưới quốc gia; 99% số hộ được dùng điện; 90% hộ dân nông thôn, 100% hộ dân thành thị sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các đô thị được xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác thải.


18 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; Đào tạo nghề cho 19 ngàn người và giải quyết việc làm cho 90 ngàn người cho cả giai đoạn; phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên; 70% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trên 82% dân số tham gia bảo hiểm y tế; hằng năm tăng thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học; 70% dân số trong độ tuổi học Trung học phổ thông;  20% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hoá nông thôn mới.


Giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đề cao pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.


Phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 80% tổ chức cơ sở đảng, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn có kết nạp đảng viên; Hằng năm có trên 60% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và có trên 90% số đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đ/c Lê Diễn, phát biểu bế mạc Đại hội


Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh: Sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đã thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về kết quả của Đại hội và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần quyết tâm, tích cực, năng động, sáng tạo phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.Tấn Lê – Thanh Nhàn


Số lượt người xem: 1309Bản in Quay lại
Xem theo ngày: