Tra cứu giá đất

Phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông thuê đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong Khu Công nghiệp Nhân Cơ (giai đoạn 1)

Ngày đăng 03/11/2017 | 09:35 AM  | View count: 241
Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng dự án đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp 220 Kv Đắk Nông đoạn qua phường Nghĩa Phú

Ngày đăng 01/11/2017 | 03:01 PM  | View count: 229
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc phê  duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây...

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/11/2017 | 02:30 PM  | View count: 232
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông....

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu vực trường Tiểu học Lê Lợi xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 12/09/2017 | 03:02 PM  | View count: 181
Ngày 24/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu vực trường Tiểu học Lê Lợi xã Nam Xuân,...

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp 220 Kv, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp

Ngày đăng 30/08/2017 | 02:59 PM  | View count: 182
Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp...

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp 220 Kv, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp

Ngày đăng 12/09/2017 | 02:55 PM  | View count: 154
Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp...

Giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3, đoạn từ Km0+00 đến Km0+900 và đoạn nối với trục N7 thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

Ngày đăng 28/07/2017 | 08:38 AM  | View count: 358
Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3,...

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Ngày đăng 25/07/2017 | 03:57 PM  | View count: 1247
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/05/2017 | 02:43 PM  | View count: 2038
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh

Ngày đăng 30/05/2017 | 10:44 AM  | View count: 890
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của...

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/05/2017 | 10:36 AM  | View count: 1278
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số...

Quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2019

Ngày đăng 30/05/2017 | 09:39 AM  | View count: 2575
Ngày 07/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đât của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí trong bảng giá các loại đất trên địa bàn...

Thị xã Gia Nghĩa năm 2013

Ngày đăng 02/02/2016 | 08:47 AM  | View count: 1009
Giá đất thị xã Gia Nghĩa năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2019

Ngày đăng 09/05/2016 | 03:04 PM  | View count: 1022
Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá...