Thông tin Dự án giảm nghèo Tây Nguyên - Đắk Nông

Động lực vươn lên thoát nghèo

Ngày đăng 15/09/2017 | 08:19 AM  | View count: 49
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) triển khai tại huyện Đắk Song đến nay đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, có...

Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Đăk Nông: Hiệu quả thiết thực từ các Tiểu dự án cơ sở hạ tầng và sinh kế

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:56 PM  | View count: 502
Dự án Giảm Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) qua 2 năm triển khai đến nay nhiều tiểu dự án (TDA) cơ sở hạ tầng, TDA sinh kế đã đạt kết quả thiết thực góp phấn nâng cao cơ hội sinh kế cho các...

Những tiểu dự án sinh kế điển hình tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong

Ngày đăng 27/10/2016 | 10:19 AM  | View count: 1195
Vừa qua (từ 11- 20/10/2016), cán bộ Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông đã đi kiểm tra việc triển khai, hỗ trợ các TDA sinh kế đã và đang thực hiện từ năm 2015-2016 tại...

Mùa thu hoạch sắp đến với Tiểu dự án Khoai lang ở Bon Me Ra, xã Quảng Tân (Tuy Đức)

Ngày đăng 11/08/2016 | 09:01 AM  | View count: 417
Với mục tiêu nâng cao cơ hội sinh kế, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Tuy Đức đang triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện bền vững, nâng cao mức sống cho các hộ gia...

Niềm vui được mùa của bà con Bon Zalu xã Đắk R;Tish huyện Tuy Đức

Ngày đăng 19/05/2016 | 09:00 AM  | View count: 405
Ngày 25/4/2016, tại bon ZaLu xã Đắk R'tíh huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi lễ thu hoạch vụ lúa Hè thu của các hộ dân thuộc Tiểu dự án (TDA) Sinh kế sản xuất lúa lai.Tiểu dự án nằm trong...

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh