Thông tin Dự án giảm nghèo Tây Nguyên - Đắk Nông

Khóa tập huấn nâng cấp các nhóm phát triển cộng đồng (LEG) thành tổ hợp tác/hợp tác xã

Ngày đăng 20/03/2018 | 02:41 PM  | View count: 3
Từ ngày 15/3 đến ngày 7/4/2018 Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (BQLDA GNTN) phối hợp với trung tâm phát triển cộng đồng (CDC) tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cấp các nhóm...

Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông: Triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày đăng 10/03/2018 | 10:12 AM  | View count: 280
Ngày 8/03/2018, Ban QLDA Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Đại diện Lãnh đạo Dự án Ban QLDA...

Mô hình liên kết đối tác trồng dâu nuôi tằm tại Bon B’Srê B – xã Đắk Som

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:19 AM  | View count: 386
TDA liên kết thị trường trồng dâu nuôi tằm tại Bon B'Srê B – xã Đắk Som đã đem lại hiệu quả tích cực bước đầu giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống tăng thu nhập đồng thời góp phần thay đổi...

Động lực vươn lên thoát nghèo

Ngày đăng 15/09/2017 | 08:19 AM  | View count: 476
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) triển khai tại huyện Đắk Song đến nay đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, có...

Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Đăk Nông: Hiệu quả thiết thực từ các Tiểu dự án cơ sở hạ tầng và sinh kế

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:56 PM  | View count: 1018
Dự án Giảm Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) qua 2 năm triển khai đến nay nhiều tiểu dự án (TDA) cơ sở hạ tầng, TDA sinh kế đã đạt kết quả thiết thực góp phấn nâng cao cơ hội sinh kế cho các...

Những tiểu dự án sinh kế điển hình tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong

Ngày đăng 27/10/2016 | 10:19 AM  | View count: 1668
Vừa qua (từ 11- 20/10/2016), cán bộ Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông đã đi kiểm tra việc triển khai, hỗ trợ các TDA sinh kế đã và đang thực hiện từ năm 2015-2016 tại...

Mùa thu hoạch sắp đến với Tiểu dự án Khoai lang ở Bon Me Ra, xã Quảng Tân (Tuy Đức)

Ngày đăng 11/08/2016 | 09:01 AM  | View count: 785
Với mục tiêu nâng cao cơ hội sinh kế, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Tuy Đức đang triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện bền vững, nâng cao mức sống cho các hộ gia...

Niềm vui được mùa của bà con Bon Zalu xã Đắk R;Tish huyện Tuy Đức

Ngày đăng 19/05/2016 | 09:00 AM  | View count: 765
Ngày 25/4/2016, tại bon ZaLu xã Đắk R'tíh huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi lễ thu hoạch vụ lúa Hè thu của các hộ dân thuộc Tiểu dự án (TDA) Sinh kế sản xuất lúa lai.Tiểu dự án nằm trong...

Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2016 Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 09/05/2016 | 08:57 AM  | View count: 962
Ngày 06/4/2016, Ban QLDA GNKVTN huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016. Đại diện các phòng, ban ngành địa phương cùng tham dự.

Vụ mùa bội thu

Ngày đăng 17/01/2016 | 08:55 AM  | View count: 660
Ngày 23/11, tại bon Bu N’Drung, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã diễn ra buổi lễ thu hoạch vụ lúa thu đông của các hộ dân thuộc tiểu dự án sinh kế sản xuất lúa lai F1 ARIZE B-TE1. Tiểu...