Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BÁO ĐĂK NÔNG

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
1. Lãnh đạo

 
- Tổng Biên tập
 
tong bien tap bao dak nong nguyen hong hai 06092012.jpg 
Đ/c: Nguyễn Hồng Hải

 
- Phó Tổng Biên tập
 
pho tong bien tap bui duc thinh 06092012.jpg 
Đ/c: Bùi Đức Thịnh
 
-  Đ/c: Hồ Văn Miền, Phó Tổng Biên tập (chưa cung cấp ảnh)

2. Danh sách lãnh đạo các phòng Báo Đắk Nông

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hồng Hải

Tổng Biên tập

02

Bùi Đức Thịnh

Phó Tổng Biên tập

03

Hồ Văn Miền

Phó Tổng Biên tập

04

Lê Sĩ Trâm

Trưởng Phòng Bạn đọc – Tư liệu

05

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Phòng Phóng viên VH - XH

06

Phan Quốc Sỹ

Phó Trưởng Phòng Điện tử - Báo ảnh

07

Nguyễn Văn Hải

Trưởng Phòng Phóng viên Kinh tế

08

Nguyễn Phi Long

Phó Trưởng Phòng Hành chính – Trị sự

09

Hồ Đức Diệu

Phó Trưởng Phòng Phóng viên Kinh tế

10

Phan Văn Tân

Phó Trưởng Phòng Phóng viên VH - XH

11

Lê Việt Dũng

Phó Trưởng Phòng Điện tử - Báo ảnh

12

Đỗ Công Tính

Phó Trưởng Phòng Hành chính – Trị sự

13

Cao Song Việt

Phó Trưởng Phòng Bạn đọc – Tư liệu

14

Phạm Thị Liên

Phó Trưởng Phòng Hành chính – Trị sự

15

Hoàng Thanh Bình

Phó Trưởng Phòng Thư ký tòa soạn