Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG​
 

 
Trụ sở Ban dân tộc tỉnh Đăk Nông 
Trụ sở: Ban Dân tộc tỉnh

 
Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa.
 
Số điện thọai: 05013 544 536. Fax: 05013 544 536.
 
1. Hộp thư cơ quan: bdt@daknong.gov.vn
2. Hộp thư Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn
3. Phòng kế hoạch tổng hợp: khth.bdt@daknong.gov.vn
4. Phòng Chính sách: cs.bdt@daknong.gov.vn
5. Phòng Thanh tra - Tuyên truyền: ttra.bdt@daknong.gov.vn