Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG
 
 
 
 Trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông

Trụ Sở: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông
 
- Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông.
- Điện thoại: 05013.545.808;
- Fax: 05013.545.808;
Email: bdv@daknong.gov.vn