Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG
 
1. Sơ đồ tổ chức
 
so do to chuc bao hiem xa hoi 06022012.jpg

2. Lãnh đạo
- Giám đốc
Giám đốc bảo hiểm Đặng xuân nam4.jpg
Ông: Đặng Xuân Nam
SĐT: 0914 067 123
 
- Các Phó Giám đốc

Ông Võ Hùng Phó Giám đốc 5.jpg                                             Bà Võ Ái Liễu Phó Giám đốc 23.jpg
 Ông: Võ Hùng                         ​                            Bà: Võ Thị Ái Liễu
                     SĐT: 0914 063 435                                                  SĐT: 0905 304 839

 
 
2. Danh sách cán bộ 

                         

       STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

I

Ban Giám đốc

        1.       

Đặng Xuân Nam

Giám đốc BHXH tỉnh

 

         2.       

Võ Hùng

Phó GĐ BHXH tỉnh

 

3.       

Võ Thị Ái Liễu

Phó GĐ BHXH tỉnh

 

II

Phòng Tổ chức hành chính

4.       

Đoàn Thanh Bình

Trưởng phòng

 

5.       

Phạm Quang Tuyến

Phó Trưởng phòng

 

6.       

Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên

 

7.       

Đỗ Thị Hoa Huệ

Chuyên viên

 

8.       

Trần Văn Thoại

Chuyên viên

 

9.       

Trần Trọng Hiếu

Hợp đồng

 

10.   

Lê Anh Tú

Hợp đồng

 

11.   

Lâm Thị Minh

Nhân viên

 

12.   

Lê Ngọc Uyên

Nhân viên

 

13.   

Bùi Đình Tuấn

Nhân viên

 

14.   

Nguyễn Thanh Sơn

Nhân viên

 

15.   

Nguyễn Hoàng Diệu

Nhân viên

 

16.   

Bùi Thị Tuyết

Nhân viên

 

17.   

Nguyễn Thị Hoa

Nhân viên

 

18.   

Hà Thị Thanh Thương

Nhân viên

 

III

Phòng KH-TC

19.   

Hồ Xuân Diệu

Trưởng phòng

 

20.   

Đỗ Thị Thanh Na

Phó Trưởng phòng

 

21.   

Hồ Thị Bích Vân

Chuyên viên

 

22.   

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

 

23.   

Hoàng Thị Ngân

Chuyên viên

 

24.   

Ngô Thị Nhàn

Hợp đồng

 

25.   

Nguyễn Thị Giang

Hợp đồng

 

26.   

Lê Thị Việt Hòa

Hợp đồng

 

     IV

Phòng GĐ BHYT

27.   

Bùi Văn Thành

Trưởng phòng

 

28.   

Hoàng Nghĩa Kiên

Phó Trưởng phòng

 

29.   

Trần Thị Thuý Hương

Cán sự

 

30.   

Lê Thị Đoan Trang

Chuyên viên

 

31.   

Đoàn Thị Hạnh

Chuyên viên

 

32.   

Phạm Thị Quỳnh Trâm

Hợp đồng

 

33.   

Trần Thị Hằng

Hợp đồng

 

34.   

Trần Văn Hoàng

Hợp đồng

 

35.   

Hoàng Văn Đức

Hợp đồng

 

V

Phòng thu

36.   

Hồ Tấn Lộc

Trưởng phòng

 

37.   

Lê Đồng Cung

Phó Trưởng phòng

 

38.   

Phạm Thị Thu Hương

Cán sự

 

39.   

Huỳnh Thị Cát Uyên

Chuyên viên

 

40.   

Đặng Xuân Trường

Chuyên viên

 

41.   

Sì Thị Hồng Thương

Chuyên viên

 

42.   

Võ Thị Bốn

Chuyên viên

 

43.   

Nguyễn Thị Minh Thư

Hợp đồng

 

44.   

Trần Thị Lan Hương

Hợp đồng

 

45.   

Hồ Hoàng Ngân

Hợp đồng

 

46.   

Phan Thị Thìn

Hợp đồng

 

     VI

Phòng CĐ BHXH

47.   

Lê Thị Nhàn

Trưởng phòng

 

48.   

Bùi Thị Hằng

Chuyên viên

 

49.   

Hoàng Thị Kim Thoa

Chuyên viên

 

50.   

Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

51.   

Nguyễn Thị Biền

Hợp đồng

 

52.   

Nguyễn Đăng P Anh

Hợp đồng

 

   VII

Phòng Kiểm tra

53.   

Hoàng Hữu Thiện

Trưởng phòng

 

54.   

Nguyễn Phi Khanh

Phó Trưởng phòng

 

55.   

Nguyễn Hồng Hải

Chuyên viên

 

56.   

Nguyễn Thị Minh

Chuyên viên

 

57.   

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hợp đồng

 

58.   

Hồ Thọ Mạnh

Hợp đồng

 

  VIII

Phòng CNTT

59.   

Trần Trọng Dũng

Trưởng phòng

 

60.   

Lê Đức Nghĩa

Phó Trưởng phòng

 

61.   

Đỗ Minh Hằng

Chuyên viên

 

62.   

Lê Thanh Sơn

Chuyên viên

 

63.   

Trịnh Quang Thắng

Hợp đồng

 

     IX

Phòng Cấp sổ thẻ

64.   

Kim Văn Đễ

Trưởng phòng

 

65.   

Phạm Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

66.   

Cung Đình Đảm

Chuyên viên

 

67.   

Vũ Thị Mai

Chuyên viên

 

68.   

Triệu Thị Hà

Chuyên viên

 

69.   

Nguyễn Thị Nga

Hợp đồng

 

X

Phòng TNQLHS

70.   

Lê Văn Tuấn

Trưởng phòng

 

71.   

Đặng Quang Ngân

Phó Trưởng phòng

 

72.   

Nguyễn Thị Thuỷ

Cán sự

 

73.   

Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Cán sự

 

74.   

Bùi Văn Cương

Chuyên viên

 

75.   

Nguyễn Thị Yến Vĩnh

Chuyên viên

 

76.   

Hà Thị Lan Phương

Hợp đồng

 

77.   

Vũ Quốc Toàn

Hợp đồng

 

    XI

BHXH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

 

  XII

BHXH Thị xã Gia Nghĩa  

78.   

Ngô Quốc Tế

Giám đốc

 

79.   

Trần Thị Xuân Lựu

Phó Giám đốc

 

80.   

Đặng Văn Bắc

Cán sự

 

81.   

Bùi Thị Kim Thoa

Cán sự

 

82.   

Phạm Thị Nhị Lài

Cán sự

 

83.   

Đỗ Xuân Hà

Chuyên viên

 

84.   

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

85.   

Đặng Anh Quyền

Chuyên viên

 

86.   

Lê Thị Yến

Chuyên viên

 

87.   

Võ Thị Bích Phượng

Hợp đồng

 

88.   

Nguyễn Thế Mười

Hợp đồng

 

89.   

Phan Văn Sanh

Bảo vệ

 

  XIII

BHXH huyện Krông Nô

 

90.   

Trần Ngọc Quân

Giám đốc

 

91.   

Nguyễn Thế Vinh

Phó Giám đốc

 

92.   

Trần Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng

 

93.   

Nguyễn Thị Huyền

Cán sự

 

94.   

Trương Thị Thu Thuỷ

Cán sự

 

95.   

Bùi Hồng Huy

Cán sự

 

96.   

Nguyễn Thị Hồng Phấn

Chuyên viên

 

97.   

Nguyễn Thị Bé Bảy

Hợp đồng

 

98.   

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Hợp đồng

 

99.   

Mai Thị Thanh Xuân

Hợp đồng

 

 100.                       

Bùi Thị Hoàng Hoanh

Hợp đồng

 

101.                       

Phạm Minh Tuấn

Bảo vệ

 

 XIV

BHXH huyện Cư Jút

 

  102.                       

Lý Minh Đạt

Giám đốc

 

 103.                       

Lê Thị Nga

Phó Giám đốc

 

 104.                       

Lương Thị Thu Thuỷ

Kế toán trưởng

 

 105.                       

Lê Thị Thạch

Cán sự

 

  106.                       

Hà Quang Huấn

Cán sự

 

  107.                       

Lê Thị Lý

Cán sự

 

  108.                       

Phạm Thế Bảo

Chuyên viên

 

 109.                       

Võ Đức Dịu

Chuyên viên

 

 110.                       

Nguyễn Hữu Đoàn

Chuyên viên

 

 111.                       

Nguyễn Thị Hồng Yến

Chuyên viên

 

 112.                       

Nguyễn Văn Thanh

Hợp đồng

 

 113.                       

Trương Thị Minh Sơn

Hợp đồng

 

 114.                       

Lê Văn Hoài

Hợp đồng

 

    XV

BHXH huyện Đăk Mil

 

    115.                       

Nguyễn Thị Thu Anh

Giám đốc

 

    116.                       

Chu Văn Ngoại

Phó Giám đốc

 

 117.                       

Phạm Thị Lân

Kế toán trưởng

 

 118.                       

Phạm Thị Kim Phúc

Cán sự

 

 119.                       

Hoàng Thị Kim Xuân

Cán sự

 

 120.                       

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

 

 121.                       

Mai Thị Thuý

Chuyên viên

 

 122.                       

Võ Đức Thắng

Chuyên viên

 

 123.                       

Phan Văn Quyết

Chuyên viên

 

 124.                       

Nguyễn Thị Nhài

Chuyên viên

 

 125.                       

Lưu Văn Tuyên

Hợp đồng

 

 126.                       

Hoàng Sỹ Hải

Hợp đồng

 

 127.                       

Trần Thị Như Thảo

Hợp đồng

 

  XVI

BHXH huyện Đăk Song

 

 128.                       

Vũ Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 129.                       

Trần Thị Ngọc Dung

Kế toán trưởng

 

 130.                       

Nguyễn Thị Thanh

Cán sự

 

 131.                       

Đặng Thị Linh Giang

Cán sự

 

132.                       

Phan Thị Huệ

Cán sự

 

133.                       

Mai Thị Thương Hiền

Chuyên viên

 

134.                       

Đào Thị Thảo

Chuyên viên

 

 135.                       

Trần Hải Sơn

Hợp đồng

 

 136.                       

Lê Hồng Tâm

Hợp đồng

 

 137.                       

Lê Thị Bích Thủy

Hợp đồng

 

 138.                       

Phạm Thị Nhung

Hợp đồng

 

 XVII

BHXH huyện Tuy Đức

 

 139.                       

Nguyễn Huynh

Q. Giám đốc

 

 140.                       

Nguyễn T Thanh Phương

Phụ trách kế toán

 

 141.                       

Trương Văn Ánh

Cán sự

 

 142.                       

Đặng Xuân Hoàng

Cán sự

 

 143.                       

Hoàng Thị Ngân

Cán sự

 

 144.                       

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên

 

 145.                       

Bế Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

 

 146.                       

Trần Văn Minh

Chuyên viên

 

 147.                       

Huỳnh Thị Thu

Hợp đồng

 

 148.                       

Nguyễn Thị Định

Hợp đồng

 

 149.                       

Lê Thị Bích Liên

Hợp đồng

 

 150.                       

Bùi Thành Đạt

Hợp đồng

 

 151.                       

Đặng Như T.Thảo Trang

Tạp vụ

 

 152.                       

Đặng Văn Hiền

Bảo vệ

 

XVIII

BHXH huyện Đăk RLấp

 

 153.                       

Vũ Thị Nguyệt

Giám đốc

 

 154.                       

Võ Thị Hồng

Kế toán trưởng

 

 155.                       

Trương Thị Khuơng

Cán sự

 

 156.                       

Mai Văn Thuần

Cán sự

 

  157.                       

Cấn Thị Bình

Cán sự

 

   158.                       

Nguyễn Tài Hà

Chuyên viên

 

   159.                       

Lê Quang Tuyển

Chuyên viên

 

  160.                       

Dương Thị Diệp

Chuyên viên

 

   161.                       

Đặng Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

     162.                       

Nguyễn Ngọc Anh

Hợp đồng

 

    163.                       

Lê Việt Hà

Hợp đồng

 

    164.                       

Nguyễn Thị Oanh

Hợp đồng

 

    165.                       

Phan Thị Bích

Tạp vụ

 

   166.                       

Võ Trường Quảng

Bảo vệ

 

   XIX

BHXH Đăk Glong

 

    167.                       

Nguyễn Đăng Hồng

Giám đốc

 

   168.                       

Võ Đình Tuấn

Kế toán trưởng

 

  169.                       

Nguyễn Thọ Lai

Cán sự

 

   170.                       

Lê Hà Mộng Diễm

Cán sự

 

   171.                       

Trần Thị Linh

Chuyên viên

 

   172.                       

Lê Thị Hiền

Chuyên viên

 

   173.                       

Lê Công Duẩn

Chuyên viên

 

   174.                       

Nguyễn Khắc Nhẫn

Hợp đồng

 

   175.                       

Ngô Thị Bình Nguyên

Hợp đồng

 

   176.                       

Nguyễn Thị Bích Sang

Hợp đồng

 

   177.                       

Nguyễn Thành Trung

Hợp đồng

 

    178.                       

Nguyễn Thị Thuỷ

Tạp vụ

 

   179.                       

Võ Xuân Thành

Bảo vệ