Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG
  
 
Trụ sở Ban tuyên giáo tỉnh uỷ  
Trụ sở: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông
 
- Địa chỉ: Đường Lê lợi, Phường Nghĩa trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông
- Điện thoại: 05013544352;
Fax:05013 549119;