Skip Ribbon Commands
Skip to main content
. CƠ CẤU TỔ CHỨC


Cục Trưởng:

Vũ Đức Tưởng.jpg
Đ/c: Vũ Đức Tưởng
SĐT: 0914 067 424

Phó Cục trưởng

Phan Văn Hoàng.jpg
Đ/c: Phan Văn Hoàng
SĐT:0905 206 058

​Danh sách  cán bộ, công chức, viên chức:


Số 
TT

Họ và tên


Năm 
sinh

Chức 
vụ

Tên phòng/ban 
công tác

Số điện thoại

Mã vùng

(0501)

1

2

3

4

5

6

 I

Lãnh đạo

 

 

 

 

01

Vũ Đức Tưởng

1959

Cục trưởng

Cục Thống kê

3.545.919

02

Phan Văn Hoàng

1967

Phó cục
Trưởng

Cục Thống kê

3.545.085

 II

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

3.544.339

03

Nguyễn Đăng Biểu

1979

Trưởng phòng

Phòng TCHC

3.544.338

04

Đặng Thị Hường

1979

Kế toán

Phòng TCHC

05

Bùi Thị Huệ

1983

Văn thư

Phòng TCHC

 

06

Đinh Văn Bảy

1973

Lái xe

Phòng TCHC

 

 III

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

 

3.544.455

07

Nguyễn Thanh Sơn

1982

Phó Trưởng phòng

Phòng TK Tổng hợp

 

08

Nguyễn Thị Hồng Thắm

1985

Chuyên viên

Phòng TK Tổng hợp

 

09

Chu Văn Nhất

1979

Chuyên viên

Phòng TK Tổng hợp

 

10

Phạm Thị Minh Trâm

1988

Chuyên viên

Phòng TK Tổng hợp

 IV

Phòng Thanh tra Thống kê 

 

 

3.549.269

11

Đỗ Trung Kiên

1981

Phó Trưởng phòng

Phòng Thanh tra Thống kê

 

12

Phan Xuân Minh

1985

Chuyên viên

Phòng Thanh tra Thống kê

 

 V

Phòng TK Công Thương

 

 

3.544.594

13

Dương Thị Lam

1959

 Trưởng
phòng

Phòng TK Công Thương

 

14

Tô Thanh Tuấn

1980

Chuyên viên

Phòng TK Công Thương

 

15

Lê Văn Phương

1981

Chuyên viên

Phòng TK Công Thương

 

16

Lê Thị Vân Anh

1984

Chuyên viên

Phòng TK Công Thương

 

17

Nguyễn Thị Quỳnh Thảo

1983

Chuyên viên

Phòng TK Công Thương

 

18

Đỗ Đức Luyện

1988

Chuyên viên

Phòng TK Công Thương

 VI

Phòng TK Nông nghiệp

 

 

3.544.596

19

Đặng Văn Tươi

1980

Phó trưởng phòng Phụ trách

Phòng TK Nông nghiệp

 

20

Hoàng Văn Thành

1980

Phó Trưởng phòng

Phòng TK Nông nghiệp

 

21

Trần Huỳnh Bảo Toàn

1990

Chuyên viên

Phòng TK Nông nghiệp

 

Phan Thị Thúy

1989

Cán sự

Phòng TK Nông nghiệp

 VII

Phòng TK Dân số - Văn xã

 

 

3.546.774

22

Lê Thị Tố Loan

1981

Phó Trưởng phòng

Phòng TK Dân số Văn xã

 

23

Tống Đăng Khánh

1983

Chuyên viên

Phòng TK Dân số Văn xã

 

24

Nguyễn Sơn Ca

1987

Cán sự

Phòng TK Dân số Văn xã

 

25

Lê Thị Ngân

1983

Chuyên viên

Phòng TK Dân số Văn xã

 

 ​