Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG
 

Trụ Sở Cục Thống Kê1.jpg 
Trụ sở Cục Thống kê tỉnh​
 

Địa chỉ: Số 09 Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
- Số điện thoại: 0501.3 544. 338
- Fax: 0501. 3 544. 339