Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 
CỤC THUẾ TỈNH 
 
       II. LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ
 
1.1. Cục Trưởng: Ông Bùi Hữu Nghị

Bùi Hữu Nghị.jpg
 
  Nhiệm vụ được phân công
 
Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của cơ quan Cục Thuế và toàn ngành Thuế tỉnh Đăk Nông. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các nhiệm vụ công tác lớn của ngành Thuế tỉnh.
 
+ Theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, thanh tra thuế, kiểm tra nội bộ, công nghệ thông tin, công tác cải cách và hiện đại hóa ngành thuế.

+ Trực tiếp phụ trách các mặt công tác của phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kiểm tra nội bộ, phòng Thanh tra thuế, Tin học.

+ Theo dõi chỉ đạo công tác thuế của các Chi cục Thuế: Thị xã Gia Nghĩa, Đăk R'lấp, Đăk Mil.

1.2. Các Phó Cục trưởng

- Ông Vũ Văn Thiện

Vũ Văn Thiện.jpg
 

Nhiệm vụ được phân công

Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo điều hành các công việc thuộc lĩnh vực: Hành chính, quản trị, tài vụ, ấn chỉ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế.

+ Trực tiếp phụ trách các mặt công tác của phòng: Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế
.

+ Theo dõi chỉ đạo công tác thuế của các Chi cục Thuế: Krông Nô, Cư Jút

+ Chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công


Ông Trần Văn Long

long.jpg
Năm sinh: 26/12/1972

Quê quán: Bình Tường - Tây Sơn - Bình Định

Nơi ở hiện nay: Phường Nghĩa Thành - Gia Nghĩa - Đăk Nông

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 

Nhiệm vụ được phân công

Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc lĩnh vực kê khai và kế toán thuế; kiểm tra thuế; quản lý thu nhập cá nhân; tổng hợp, nghiệp vụ dự toán.

+ Trực tiếp trách các mặt công tác của phòng: Kê khai và Kế toán thuế, Kiểm tra thuế; Quản lý thuế thu nhập cá nhân; Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán.

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác thuế của các Chi cục thuế: Đăk Song, Tuy Đức, Đăk G’Long.

+ Chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2.
 Danh sách cán bộ lãnh đạo các phòng của Cục Thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện, thị xã

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

Phòng Hành chính

Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ

 

 

3 546 372

 

 

Nguyễn Trường Huynh

Trưởng phòng

 

0913 428 894

Vũ Ngọc Tuyền

Phó Trưởng phòng

 

0973 162 345

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

 

0906 544 655

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

 

3 544 274

 

Nguyễn Đức Thiềng

Trưởng phòng

 

0905 120 515

Bùi Quang Nhất

Phó Trưởng phòng

 

0913 428 820

Phòng Tổ chức cán bộ

 

3 545 017

 

Phạm Thị Ca

Phó Trưởng phòng

 

01693 812 267

Nguyễn Vũ Bình

Phó Trưởng phòng

 

0964 901 818

Phòng Tin học

 

3 544 385

 

Đàm Khánh Vai

Trưởng phòng

 

0975 594 444

Trần Văn Thoan

Phó Trưởng phòng

 

0976 818 777

Phạm Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

 

0935 810 404

Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán

 

3 544 273

 

Ngô Văn Ngữ

Trưởng phòng

 

0942 406 636

Phạm Viết Tỵ

Phó Trưởng phòng

 

0943 743 743

Lê Thị Thanh

Phó Trưởng phòng

 

0905 877 727

Nguyễn Bạch Đằng

Phó Trưởng phòng

 

0912 510 707

Phòng Kiểm tra thuế

 

3 544 276

 

Nguyễn Ngọc Bính

Trưởng phòng

 

0905 518 618

Trịnh Thị Hương Nhài

Phó Trưởng phòng

 

0905 182 149

Huỳnh Thị Kim Phượng

Phó Trưởng phòng

 

0986 814 488

Phòng Kê khai và Kế toán thuế

 

3 544 269

 

Bùi Văn Thuần

Trưởng phòng

 

0903 530 361

Trần Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

 

0944 989 998

Vũ Xuân Dương

Phó Trưởng phòng

 

0982 345 918

Phòng Kiểm tra nội bộ

 

3 544 551

 

Vũ Văn Dương

Trưởng phòng

 

0976 724 777

Nguyễn Thị Kim Nga

Phó Trưởng phòng

 

0972 002 063

Nguyễn Khắc Nghĩa

Phó Trưởng phòng

 

0905 040 135

Phòng Thanh tra thuế

 

3 544 277

 

Trần Thị Hoa

Trưởng phòng

 

0989 155 255

Bùi Minh Doanh

Phó Trưởng phòng

 

0913 411 425

Nguyễn Cao Bằng

Phó Trưởng phòng

 

0982 181 071

Nguyễn Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

 

0905 913 281

Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân

 

3 544 117

 

Nguyễn Thanh Huy

Trưởng phòng

 

0914 610 747

Nguyễn Thị Hà

Phó Trưởng phòng

 

0985 866 574

Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

 

3 544 271

 

Hồ Đức Thắng

Trưởng phòng

 

0905 183 256

Nguyễn Văn Trung

Phó Trưởng phòng

 

0967 884 555

Nhâm Hồng Thủy

Phó Trưởng phòng

 

0914 142 837

Chi cục Thuế

huyện Tuy Đức

 

3 646 719

 

Nguyễn Quốc Phong

Chi cục trưởng

 

01687 333 999

Trần Quốc Giáp

Phó Chi cục trưởng

 

0914 003 455

Chi cục Thuế

huyện Đắk R’lấp

 

3 648 117

 

Nguyễn Hải Ninh

Chi cục trưởng

3 647 925

0986 660 662

Phan Thị Hạnh

Phó Chi cục trưởng

3 648 391

0935 465 879

Nguyễn Xuân Thà

Phó Chi cục trưởng

 

0978 292 567

Hoàng Văn Lam

Phó Chi cục trưởng

3 647 123

0913 468 117

Chi cục Thuế

thị xã Gia Nghĩa

 

3 559 088

 

Lê Thị Thủy

Chi cục trưởng

3 546 398

0978 378 777

Vũ Quốc Doanh

Phó Chi cục trưởng

3 546 388

0905 884 567

Tăng Văn Duệ

Phó Chi cục trưởng

3 559 099

0912 937 937

Chi cục Thuế

huyện Đắk Glong

 

3 540 473

 

Trần Văn Sơn

Chi cục trưởng

3 540 474

0935 019 779

0979 461 147

Lê Văn Nhi

Phó Chi cục trưởng

3 540 144

0975 919 469

Nguyễn Văn Đắc

Phó Chi cục trưởng

3 540 132

0913 468 118

Nguyễn Đình Phương

Phó Chi cục trưởng

3 540 152

0986 535 328

Chi cục Thuế

huyện Đắk Song

 

3 710 037

 

Ngô Đức Trọng

Chi cục trưởng

3 710 197

0914 122 420

Nguyễn Văn Đông

Phó Chi cục trưởng

 

0976 767 690

Đỗ Đình Dũng

Phó Chi cục trưởng

 

0905 007 269

Chi cục Thuế

huyện Đắk Mil

 

3 741 068

 

Nguyễn Duy Lập

Chi cục trưởng

3 741 826

0982 274 575

Nguyễn Đức Phước

Phó Chi cục trưởng

3 740 143

0903 544 747

Trần Minh Phú

Phó

Chi cục trưởng

3 750 009

0914 028 820

Thái Hữu Nghị

Phó Chi cục trưởng

3 741 818

0905 051 018

Chi cục Thuế

huyện Cư Jút

 

3 882 237

 

Nguyễn Văn Huấn

Chi cục trưởng

3 883 211

0905 263 018

Trà Minh Được

Phó Chi cục trưởng

 

0905 928 999

Lê Duy Tính

Phó Chi cục trưởng

3 882 377

0905 336 131

Chi cục Thuế

huyện Krông Nô

 

3 584 112

 

Đinh Vũ Anh

Chi cục trưởng

 

0966 590 679

Phan Thanh Long

Phó Chi cục trưởng

 

0982 171 712

Phan Doãn Cảnh

Phó Chi cục trưởng

 

0501 3 709 135

 

 ​