Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
cuc thue tinh 07022012.jpg 
Trụ sở Cục thuế tỉnh
 
 
Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông.
 
Điện thoại: 05013.544.274.
 
Fax: 05013.544.270.
 
Email: mdhoan.dno@gdt.gov.vn.