Skip Ribbon Commands
Skip to main content 

1. Lãnh đạo huyện ủy

1.1. Bí thư Huyện ủy: Y Quang Brông


Y quang B rông, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh mới thay đổi.jpg

Sinh năm 1976

Chỗ ở hiện nay: Ea T'linh, huyện Cư Jút, Đăk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0905.088.988


 
1.2. Các Phó Bí thư

- Ông Nguyễn Thanh Lương

 
Nguyen Thanh Luong - PBT HU. CT HĐND huyện.jpg


Sinh năm 1960

Quê quán: Nghi Phong – Nghi Lộc – Nghệ An

Chỗ ở hiện nay: Nghĩa Tân – Gia Nghĩa – Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.429

 
- Ông Vũ Tá Long

Vu Ta Long3 - CT UBND huyện.jpg

Sinh năm: 1969

Quê quán: Đồng Thanh – Vũ Thư – Thái Bình

Chỗ ở hiện nay: P. Nghĩa Trung – Gia Nghĩa – Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.483

 
2. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện


​STT ​Họ tên
Chức vụ, đơn vị công tác​
​1 ​K'Thanh Bí thư Huyện ủy
2​ Nguyễn Thanh Lương Phó Bí thư TT Huyện ủy
​3 Vũ Tá Long Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
4​ ​Nguyễn Minh Huệ
​UVTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy
5​ ​Võ Thị Sen
​UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy
​6 ​Trần Thị Kim Anh
​UVTV, PCT HĐND huyện
​7 ​K'Măng ​UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
​8 ​K'Tiêng UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
​9 ​Nay Gia Phú UVTV, Trưởng Công An huyện
​10 ​Nguyễn Thành Luân
UVTV, CHT BCH quân sự huyện
​11 ​Vũ Văn Hà
HUV, Phó chủ tịch UBND huyện
​12 ​Trần Nam Thuần
HUVPhó chủ tịch UBND huyện
​13 ​Lê Quang Dần
HUV, Phó chủ tịch UBND huyện
​14 ​Hà Xuân Hiệp
​HUV, Chủ tịch UBMT TQ huyện
​15 ​Đỗ Văn Huynh
​HUV, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy
​16 ​Tạ Đình Hải
​HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hòa
​17 ​Sử Hồng Ân
​HUV, Bí thu Đảng ủy xã Quảng Sơn
​18 ​H' Hồng ​HUV, Phó Bí thư Huyện Đoàn
​19 ​Nguyễn Huy Phúc
​HUV, Viện Trưởng Viện kiểm soát huyện
​20 ​Nguyễn Hồng Thanh
​HUV, Trưởng phòng GD-ĐT huyện
​21 ​Đoàn Trung Kiên
​HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện
​22 ​Trần Quốc Hiền
​HUV, Chánh Thanh tra huyện
​23 ​Hoàng Trung Diện
​HUV, Trưởng phòng Dân tộc
24​ ​K'Độ ​HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Khê
​25 ​K' Lớ ​HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plao
​26 ​K' Lông HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Som
​27 ​H' Mhêl HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ha
​28 ​Võ Thanh Vinh
​HUV, Chánh án Toà án nhân dân huyện
​29 ​Mai Văn Tùng
​HUV, PTP NN&PTNT
​30 ​Lê Văn Tha
​HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
​31 ​Nguyễn Hữu Tấn
​HUV, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện
​32 ​Trần Văn Lăng
​HUV, PCN UBKT Huyện ủy
33​ ​Lưu Thị Ngân
​HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
​34 ​Phạm Nguyên Vũ
​HUV, TP Tài Nguyên Môi trường
​35 ​Đoàn Văn Phương
​HUV, Chánh văn phòng UBND huyện
​36 ​Trần Văn Thắng
​HUV, UV TT HĐND huyện
​37 ​Lưu Hồng Vân
​HUV, TP VH-TT
​38 ​K' Yai ​HUV, BT Đảng ủy xã Đăk R' Măng
​39 ​Phạm Văn Sinh
​HUV, CTV BCH quân sự huyện
​40 ​H'Jông ​HUV, Chủ tịch HLH phụ nữ huyện
 

3. Lãnh đạo HĐND huyện

3.1. Chủ tịch HĐND huyện

Ông Nguyễn Thanh Lương


Nguyen Thanh Luong - PBT HU. CT HĐND huyện.jpg

Sinh năm 1960

Quê quán: Nghi Phong – Nghi Lộc – Nghệ An

Chỗ ở hiện nay: Nghĩa Tân – Gia Nghĩa – Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.429

​​
 
3.2. Các Phó Chủ tịch HĐND

- Bà Trần Thị Kim Anh

Tran thi kim anh-PCT HĐND.jpg

Sinh năm 1966

Quê quán: Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: Thôn 2, xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tiểu học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0905.769.949

 
- Ông
Nguyễn Văn Thắng

thang1.jpg

Sinh năm 1972

Quê quán: Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 093.5.442.442

 
 

4. Lãnh đạo UBND huyện


4.1. Chủ tịch UBND huyện


- Ông Vũ Tá Long


Vu Ta Long3 - CT UBND huyện.jpg

Sinh năm: 1969

Quê quán: xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Chỗ ở hiện nay: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.483

  

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của UBND huyện.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:


Công tác nội chính: Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thi hành án dân sự; tư pháp, thanh tra; xử lý hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức tiếp dân; giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức, công dân.


Công tác nội vụ: tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, công tác cán bộ, công chức, viên chức (cấp huyện và cấp xã); công tác cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành chính; công tác thi đua, khen thưởng.


Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình Hội đồng nhân dân  quyết định; kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định.


Chỉ đạo những nhiệm vụ lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh. Quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND huyện thấy cần phải trực tiếp xử lý.


Giữ mối quan hệ với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện.


Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện theo các lĩnh vực liên quan.4.2. Các Phó Chủ tịch

- Ông Trần Nam Thuần

Tran Nam Thuan - PCT UBND huyen.jpg

Sinh năm: 1970

Quê quán: Trung Lê, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: Tổ 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.483

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực sau:

Công tác xây dựng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lĩnh vực giao thông vận tải; khoa học công nghệ, phát triển thương mại – dịch vụ; phát triển hạ tầng đô thị, điện lực, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình do huyện và xã làm chủ đầu tư.


Tổ chức tiếp dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân về các lĩnh vực được phân công.


Quản lý các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện theo lĩnh vực được phân công phụ trách.


Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực được phân công. Theo dõi việc đền bù những công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư.


Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.
- Ông Lê Quang Dần

Sinh năm: 1975 

Quê quán: Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện nay: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm Nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.483

   
Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp; thủy lợi; tài nguyên và môi trường; chương trình quốc gia về nông thôn mới; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công tình (trừ các công trình do huyện và xã làm chủ đầu tư); công tác sắp xếp, ổn định dân cư vùng kinh tế mưới và dân cư di cư tự do, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quản lý hoạt động các doanh nghiệp theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổ chức tiếp dân, giải quyết kiến nghị , khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân về các lĩnh vực được phân công.


Chủ tịch Họi đồng, Trưởng cac Ban chỉ đạo, các dự án của huyện theo các lĩnh vực được phân công.


Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.


- Ông Vũ Văn Hà

VU Van Ha - PCT. UBND huyện.jpg

Sinh năm: 1962.

Quê quán: xã Diễn Hòa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở hiện nay: Phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk.

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sử học.

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.54.483

 
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

Công tác văn hóa – thể thao và du lịch, thông tin truyền thông; giáo dục và đào tạo, y tế, bao chí, phát thanh – Truyền hình, lao động - thương binh và các vấn đề xã hội; xóa đói giảm nghèo; dân số gia đình và trẻ em; công tác dân tộc, tôn giáo; vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động của các tổ chức hội, tổ chức Hội nghề nghiệp và giữ mối liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội.


Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; công tác thực hiện các chính sách định canh, định cư; Tổ chức tiếp dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân về các lĩnh vực được phân công; Quản lý hoạt động các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện theo lĩnh vực được phân công phụ trách.


Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực được phân công.


Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND huyện với các ban Đảng, khối Đoàn thể các tổ chức Hội của huyện.


Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.   

    ​ 

5. Thành Viên UBND huyện

Stt Họ tên​ ​Chức vụ, đơn vị công tác
​1 Vũ Tá Long PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
2
Trần Nam Thuần HUV, PCT UBND huyện
​3 ​Lê Quang Dần HUV, PCT UBND huyện
​4 Vũ Văn Hà HUV, PCT UBND huyện
​5 Nay Gia Phú ​UVTV, Trưởng Công an huyện
6 Nguyễn Thành Luân
UVTV, CHT, BCH quân sự huyện
​7 Trần Quốc Hiền
​HUV, Chánh Thanh tra
​8 Đoàn Văn Phương
HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
​9 ​Nguyễn Hiền
​Trưởng phòng NN&PTNT