Skip Ribbon Commands
Skip to main content


I. HUYỆN ỦY ĐĂK R'LẤP

1. Lãnh đạo Huyện ủy

- Bí thư

ong vien.jpg 

   Đ/c Nguyễn Văn Viện
   SĐT: 0913 453 773

 


- Các Ph​ó Bí thư
        Lê Văn Thị Chủ tịch UBND huyện Đắk Lấp.jpg

Đ/c Lê Thanh Ngàn
SĐT: 0913 458 634
​     Đ/c Lê Văn Thị
        SĐT: 0913 639 893
 


II.  HĐND HUYỆN ĐĂK R'LẤP


1. Lãnh đạo HĐND huyện


- Chủ tịch HĐND huyện

ong vien.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Viện- Các Phó Chủ tịch HĐND huyện


ba vinh.jpg 
Nguyễn Thị Vinh​​
SĐT: 0973 998 789
ong tien.jpg
Đặng Văn Tiến
SĐT: 0903 519 844
 

2. Các Ban HĐND huyện
         

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

I

Ban Pháp chế

 

 

1

Đặng Văn Tiến

Trưởng ban

Phó Chủ tịch HĐND huyện

2

Võ Thị Thùy Trang

Phó ban

HĐND huyện

3

Phạm Minh Thành

Thành viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức

4

Nguyễn Văn Hồng

Thành viên

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

5

Trần Văn Luật

Thành viên

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ru

6

Nguyễn Đăng Nhân

Thành viên

Chánh Thanh tra huyện

7

Lê Văn A

Thành viên

Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

8

Lê Thị Nguyệt

Thành viên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

9

Vũ Thị Nguyệt

Thành viên

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

II

Ban Kinh tế - Xã hội

 

 

1

Nguyễn Hát

Trưởng ban

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

2

Lê Hoài An

Phó ban

HĐND huyện

3

Lê Thanh Đồng

Thành viên

Giám đốc Ban quản lý dự án

4

Nguyễn Văn Ngọc

Thành viên

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin

5

Đặng Bá Hiệp

Thành viên

Phó trưởng Phòng Giáo dục và ĐT

6

Đoàn Thị Nguyệt

Thành viên

Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

7

Lê Ngọc Lâm

Thành viên

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng

8

Võ Thị Kiều Linh

Thành viên

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

9

Cao Quý Thương

Thành viên

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 

 ​III.  UBND HUYỆN

1. Lãnh đạo UBND huyện

- Chủ tịch

Lê Văn Thị Chủ tịch UBND huyện Đắk Lấp.jpg
Đ/c Lê Văn Thị

                                                  SĐT: 0913 639 893

 

- Các Phó Chủ tịch


ong toan.jpg 
h nho.jpg
 
Lê Mai Toản
SĐT: 0905 114 079
Thị H'Nhó​
SĐT: 0988 492 270​
 
2. Thành viên UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Thị Chan

Trưởng phòng Y tế

2

Vũ Thị Cúc

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

Nguyễn Trung Hoành

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

4

Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin

5

Nguyễn Đăng Nhân

Chánh Thanh tra

6

Nguyễn Ngọc Tánh

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng

7

Cao Thị Thanh

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

8

Cao Quý Thương

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

9

Trần Bình Tiến

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

10

Lê Công Vỹ

Trưởng phòng Dân tộc


​3. Danh sách lãnh đạo các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện

​​* Văn phòng HĐND&UBND huyện


STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Trần Bình Tiến

Chánh Văn phòng

050136437

2

Trần Thị Hòa

Phó Chánh Văn phòng

050136418

3

Nguyễn Tôn Quân

Phó Chánh Văn phòng

 

4

Nguyễn Minh Đài

Phó Chánh Văn phòng

050136428

 

* Phòng Tài chính và Kế hoạch

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Cao Thị Thanh

Trưởng phòng

0501. 3648644

2

Đoàn Thị Nguyệt

Phó trưởng Phòng

0501. 3648371

 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Ngọc Tánh

Trưởng phòng

05013648511

2

Phạm Hữu Nghĩa

Phó Trưởng phòng

05013648246

 

Phòng Nội vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Mai Toản

Trưởng phòng

0501.3647468

2

Trần Khương

Phó Trưởng phòng

3

Trần Thị Hồng Liên

Phó Trưởng phòng

 

 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Cao Quý Thương

Trưởng phòng

05013648141

2

Phạm Quang Vượng

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

 

 

* Ban Quản lý Dự án

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thanh Đồng

Giám đốc

0501.3.647575

2

Phạm Hữu Nghĩa

Phó Giám đốc

 

 

* Thanh tra

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Đăng Nhân

Chánh Thanh tra

0903572576

2

Nguyễn Văn Đồng

Phó Chánh Thanh tra

 

 

* Đài phát thanh truyền hình

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thanh Dãn

Trưởng Đài

2

Lê Hồng Nga

Phó Trưởng Đài

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Vũ Thị Cúc

Trưởng phòng

0501.3.647021

2

Đặng Bá Hiệp

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Thanh Long

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Văn hóa thông tin

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng phòng

0501.3.648126

2

Phan Tấn Tường

Phó Trưởng phòng

3

Lưu Văn Gia

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Trung Hoành

Trưởng phòng

 

2

Lê Văn A

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Lao động thương binh và xã hội

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thị Mỹ

Trưởng phòng

05013648240

2

Đoàn Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

 

3

Lê Thương

Phó Trưởng phòng

 

 

* Phòng Tư Pháp

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Văn Phước

Phó Trưởng phòng

05013648210

 

* Phòng Y Tế

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Thị Chan

Trưởng phòng

0501.3647058

2

Lê Thị Khương

Phó Trưởng phòng

 

* Phòng Dân Tộc

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Công Vỹ

Trưởng phòng

0501.3647197

2

Nguyễn Tấn Nào

Phó Trưởng phòng

 

 

 * Trung tâm phát triển Quỹ đất

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Đình Sáu

Giám đốc

 

2

Phan Văn Thời

Phó Giám đốc

 

3

Trịnh Phú Yên

Phó Giám đốc

 

 

 * Đội Quản lý đô thị

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Tuấn Hiền

Đội trưởng

 

2

Vy Thanh Quang

Đội phó

 

3

Nguyễn Đình Thạo

Đội phó

 

 

5. Mặt trận và các đoàn thể

 

* Ủy ban MTTQVN huyện

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Võ Thị Kiều Linh

Phó Chủ tịch

0501. 3648 218

2

Nguyễn Đắc Nhơn

Phó chủ tịch

 

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Thế Anh

Bí thư

0501. 3648 728

2

Đoàn Văn Tuyến

Phó Bí thư

 

* Hội liên hiệp phụ nữ 

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thị Nguyệt

Chủ tịch

0501. 3648 560

2

Vy Thị Lệ

Phó CHủ tịch

3

Nguyễn Thị Lài

Phó chủ tịch

 

 

* Hội nông dân

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Nguyễn Ngọc Lợi

Chủ tịch

0501. 3648 018

2

Nguyễn Văn Tư

Phó Chủ tịch

3

Điểu Đuê

Phó chủ tịch

 

 

* Hội Cựu chiến binh

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Hà Vận

Chủ tịch

0501. 3648 120

 

* Liên đoàn lao động

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1

Lê Thế Kỳ

Chủ tịch

0501. 3648 019