Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
HUYỆN ỦY
 
daksong tru so huyen uy 05092012.jpg 
Trụ sở Huyện ủy

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông


I.  Huyện uỷ

- Bí thư Huyện ủy

Phan Văn Hợp bí thư huyện Đắk Song.jpg
Đ/c Phan Văn Hợp

- Các Phó Bí thư

thanh1.jpg
11Nguyenhuukhanh, pho bi thu.jpg
 
 Đ/c Nguyễn Xuân Thanh
Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND​ huyện
Đ/c Nguyễn Hữu Khánh,
 Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện
 

II. HĐND - UBND huyện Đắk Song

120688.jpg 
Trụ sở: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
 
 

- Lãnh đạo HĐND huyện

- Chủ tịch HĐND

11Nguyenhuukhanh, pho bi thu.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Khánh
SĐT: 05013710058​


- Các Phó Chủ tịch HĐND

 
 
 
 
(Hình đang cập nhật)
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c ​Thị Trãi
SĐT: 05013710668
 
tương1.jpg
Đ/c Lê Xuân Tương
SĐT: 05013083710

  

- Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 


STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Hoàng Thị Xuyến

Chủ tịch UBND Thị trấn Đức An

UBND Thị trấn Đức An

2

Phan Ngọc Quý

Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng

Trung tâm y tế dự phòng

3

Hoàng Thị Tám

HUV- Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Hoà

Đảng uỷ xã Đăk Hoà

4

Lê Xuân Tương

HUV - UV Thường trực HĐND

Văn phòng HĐND và UBND huyện

5

Ngô Anh Nhượng

Chủ tịch UBND xã Đăk Môl

UBND xã Đăk Môl

6

Vũ Thị Kim Soa

Phó CT UBND xã Thuận Hà

UBND xã Thuận Hà

7

Nguyễn Hữu Khánh

UVBTV - Phó CT UBND huyện

Huyện ủy Đăk Song

8

Y Song

HUV – Phó CT UBMTTQ Việt Nam huyện

UBMTTQ Việt Nam huyện

9

Nguyễn Văn Phò

HUV - Phó CT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

10

Lê Ngọc Phúc

HUV- Chánh Văn phòng huyện uỷ

Văn phòng huyện uỷ

11

Đoàn Thị Tốt

Phó CT UBND xã Thuận Hạnh

UBND xã Thuận Hạnh

12

Nguyễn Lê Giang

HUV- Trưởng phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp

13

Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó CT HĐND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

14

Nguyễn Ngọc Sơn

HUV – Phó CT UBMTTQ Việt Nam huyện

UBMTTQ Việt Nam huyện

15

Hồ Viết Lượng

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hạnh

Đảng ủy xã Thuận Hạnh

16

Thị Rơi

Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đăk N’Drung

Đảng uỷ xã Đăk N’Drung

17

Nguyễn Thị Hương

HUV- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

18

Nguyễn Nghề

Phó trưởng phòng LĐ-TBXH

Phòng LĐ-TBXH

19

Phạm Văn Phiếm

HUV- Chánh án Toà án nhân dân huyện

Toà án nhân dân huyện

20

Nguyễn Văn Thanh

UVBTV Huyện uỷ- Trưởng Ban tôn giáo Huyện uỷ

Ban tuyên giáo Huyện uỷ

 

- Danh sách các Ban của Hội đồng nhân dân huyện 

 

STT

Họ và tên

 

Chức vụ

Đơn vị công tác

I

Ban pháp chế

 

1

Lê Xuân Tương

Phó Trưởng ban

Văn phòng HĐND và UBND

2

Hoàng Thị Xuyến

Thành viên

UBND Thị trấn Đức An

3

Nguyễn Ngọc Sơn

Thành viên

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

II

Ban Kinh tế- Xã hội

 

1

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng ban

Ban tuyên giáo huyện ủy

2

Nguyễn Thị Hương

Thành viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

3

Ngô Anh Nhượng

Thành viên

UBND xã Đăk Môl

4

Lê Ngọc Phúc

Thành viên

Văn phòng huyện uỷ

5

Hồ Viết Lượng

Thành viên

Bí Thư Đảng ủy xã Thuận Hạnh

 ​


III. Lãnh đạo UBND huyện


- Chủ tịch

 thanh1.jpg

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh

SĐT: 0913423492​- Các Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Phò.jpg
 
sinh1.jpg

nguyen ngọc thân.jpg
 
Đ/c Nguyễn Văn Phò
SĐT: 0914018566
​Đ/c Lê Viết Sinh
SĐT: 0945933569
​Đ/c Nguyễn Ngọc Thân
SĐT: 0913487168
  

 

- Danh sách thành viên Uỷ ban nhân dân huyện 


STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Bí thư Huyện uỷ- CUBND

Văn phòng HĐND và UBND

2

Nguyễn Văn Phò

HUV- Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

3

Nguyễn Ngọc Thân

HUV- Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

4

Lê  Viết Sinh

Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

5

Nguyễn Công Mậu

UVBTV Huyện uỷ- Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện

Cơ quan quân sự huyện

 

- Lãnh đạo các phòng ban, ban trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

 

STT

Họ và tên

 

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

HuỳnhTấnTuấn

ChánhVăn phòng

0983 142 566

2

Phùng Như Khương

PhóChánhVănphòng

0943 710 767

 3

Trần Đức Cường

PhóChánhVănphòng

0975 211 177

4

ĐinhVăn Đô

TrưởngphòngNộivụ

0979 454 454

5

Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng Nộivụ

0988 822 636

6

Đỗ Hữu Lộc

Phó Trưởng phòng Nộivụ

0905 094 449

7

Trần Thanh nghiêm

Trưởng phòng Tàichính - Kế hoạch

0979 777 467

8

Trần Thị Xanh

Phó  Trưởng phòng Tàichính - Kế hoạch

0944 082 929

9

Lê Văn Hà

Trưởng phòng Y tế

0913 468 272

10

NguyễnVănThịnh

Phó Trưởng phòng Y tế

​0944 244 115

11

BùiNgọc

Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0984 451 452

12

NguyễnNghề

Phó Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0915 948 579

13

NguyễnVũ Ân

Phó Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0943 446 779

14

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng Giáodục và Đào tạo

0905 856 689

15

Phùng Văn Hiệu

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

01255 699 779

16

Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914 117 555

17

Lê Tuấn Học

Trưởng phòng Văn hóa và thông tin

0906 533 399

18

Đinh Cao Cường

Phó Trưởng phòng Văn hóa và thông tin

 

19

Nguyễn Lê Giang

Trưởng phòng Tư pháp

0984 927 777

20

Hồ Thị Thu Uyển

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0167 3799 295

21

Lê Hoàng Vinh

Trưởngphòng Nông nghiệp và PTNT

0972 721 609

22

Trần Ngọc Thủy

Phó Trưởngphòng Nông nghiệp và PTNT

0905 976 355

23

Vũ Đình Trung

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

0912 181 179

24

Nguyễn Quốc Tư

Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

0945 903 709

25

Trần Bảo Lâm

Chánh Thanh tra huyện

0905 107 475

26

Nguyễn Văn Đô

Phó Chánh Thanh tra huyện

0972 582 566

27

Nguyễn Duy Hiển

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

0985 567 347

28

ĐồngVănGiáp

Phó Trưởng phòng TN và môi trường

0974 712 312

29

Phạm Đức Bảy

Trưởng phòng Dân tộc

 0976 717 313

30

RcomTơ Guan

Phó Trưởng phòng Dân tộc

0972 693 802

 

 

 

 ​

 ​