Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
I.  HUYỆN ỦY ĐẮK MIL
  
 
huyen uy dak mil 03082012.jpg 
Trụ sở Huyện ủy​

Địa chỉ: Số 10 Đường Lê Duẩn, Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 05013 741 162; Fax: 05013 741 251.
 
 

1. Lãnh đạo Huyện ủy 
 
- Bí thư
 
 Lữ Chí Cường, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil.jpg
Ông Lữ Chí Cường
 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
SĐT: 0913 458 618
 
 
- Các Phó bí thư
 
 
Hoàng Văn Thuần, Phó bí thư, Chủ tịch Đắk Mil.jpg

11Phan Khánh Tùng, Phó Bí thư.jpg

Ông Hoàng Văn Thuần


Ông Lê Văn Dương

Ông Phan Khánh Tùng

  
 
2 Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

 Đ/c Lữ Chí Cường

TUV - Bí thư Huyện ủy

02

Đ/c Lê Văn Dương

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

03

Đ/c Hoàng Văn Thuần

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

04

Đ/c Phan Khánh Tùng

Phó Bí thư Huyện ủy

05

Đ/c Bùi Hải Đường

UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

06

Đ/c Nguyễn Cảnh Tân

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

07

Đ/c Lê Quốc Lương

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

08

Đ/c Nguyễn Hữu Khuyến

UVBTV -  Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

09

Đ/c Ngô Thanh Hải

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

10

Đ/c Võ Văn Minh

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

11

Đ/c Phạm Đông Dương

UVBTV - Chỉ huy trưởng CQQS huyện

12

Đ/c Nguyễn Xuân Lai

UVBTV - Trưởng Công an huyện

13

Đ/c H’ Xuân

UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện

14

Đ/c Nguyễn Thị Ân

HUV - Trưởng phòng TC - KH huyện

15

Đ/c Hoàng Văn Dân

HUV- Thường trực HĐND huyện

16

Đ/c Lê Văn Điệp

HUV - Trưởng phòng NN & PTNT huyện

17

Đ/c Nguyễn Hữu Đoan

HUV - BT, Chủ tịch UBND xã Đắk Rla

18

Đ/c Nguyễn Đình Hà

HUV- Bí thư Đảng ủy xã Đức Minh

19

Đ/c Đinh Thanh Hải

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Sắk

20

Đ/c Lại Hồng Khanh

HUV - Viện trưởng VKSND huyện

21

Đ/c K Sơ Lành

HUV - Chính trị viên CQQS huyện

22

Đ/c Trần Thái Lập

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Thuận An

23

Đ/c Nguyễn Ngọc Lũy

HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

24

Đ/c Đỗ Thị Mận

HUV - Chánh án TAND huyện

25

Đ/c Nguyễn Công Mạnh

HUV - Bí thư Huyện đoàn

26

Đ/c Chu Thị Máy

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn

27

Đ/c Thái Văn Ngạn

HUV - Phó Ban Dân vận Huyện ủy

28

Đ/c Hoàng Ngọ

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Lao

29

Đ/c Cao Đức Nguyên

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Gằn

30

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt

HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

31

Đ/c Y Nhơm

HUV - Trưởng phòng Dân tộc huyện

32

Đ/c Nguyễn Hữu Phố

HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

33

Đ/c Nguyễn Tiến Phúc

HUV - Trưởng phòng Nội vụ huyện

34

Đ/c Phan Văn Thân

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đức Minh

35

Đ/c Lường Xuân Thành

HUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

36

Đ/c Phan Hữu Thọ

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

37

Đ/c Phạm Lý Thống

HUV - Chánh Thanh tra huyện

38

Đ/c Trần Thị Hoài Thu

HUV- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

39

Đ/c Nguyễn Thị Tình

HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

40

Đ/c Phan Bá Tịnh

HUV- Chánh Văn phòng Huyện ủy

41

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

HUV - Trưởng phòng TN và MT huyện

42

Đ/c Hoàng Xuân Vĩnh

HUV - Trưởng phòng LĐ - TB&XH huyện

43

Đ/c Nguyễn Văn Vỹ

HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đắk Mil

 ​

 ​  

 II.  HĐND HUYỆN ĐẮK MIL

Hình trụ sở UBND huyện Đắk mil1.jpg 
 
Trụ s​ở HĐND & UBND huyện Đắk Mil
 

1.  Lãnh đạo HĐND huyện

- Chủ tịch HĐND huyện
 
 
11Phan Khánh Tùng, Phó Bí thư.jpg
Ông Phan Khánh Tùng

 
- Các Phó chủ tịch HĐND huyện 

11Nguyễn Thị Nguyệt.jpg
 
H Xuân .jpg

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

H' Xuân

   

 
 III.  UBND HUYỆN ĐẮK MIL

1. Lãnh đạo UBND huyện

- Chủ tịch UBND huyện: 
Ông​ Hoàng Văn Thuần

Hoàng Văn Thuần, Phó Chánh Văn phòng2015.jpg ​Năm sinh: 25/1/1971
Quê quán: Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư nông nghiệp, Thạc sỹ Hành chính
Trình độ LLCT: Cao cấp
SĐT: 0972 970 707

 


Nhiệm vụ đảm nhiệm


- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quốc phòng - an ninh, nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch huyện.

+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, chủ trương đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của huyện.

+ Điều hành chung về ngân sách, phương án sử dụng số vượt thu ngân sách hàng năm, chi quốc phòng an ninh, kinh phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các khoản chi từ dự phòng ngân sách.

+ Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; cải cách hành chính; quy chế làm việc của UBND huyện; công tác thi đua, khen thưởng; quản lý địa giới hành chính.

+ Những vấn đề lớn về tôn giáo, dân tộc, đổi ngoại, biên giới; các vấn đề về thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp.

+ Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, tôn giáo, dân tộc.

+ Những giải pháp quan trọng có tính đột phá trong từng giai đoạn và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của UBND huyện mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

+ Xúc tiến, thu hút đầu tư, quản lý các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trên địa bàn huyện.

+ Giữ mối quan hệ làm việc với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Huyện ủy, các Ban của Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Mặt trận TQVN huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tòa án nhân dân huyện.

+ Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch UBND huyện sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch và điều chỉnh lại sự phân công nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện.

- Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo trên một số lĩnh vực.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban quản lý dự án xây dựng, UBND các xã, thị trấn.

- Phụ trách địa bàn Thị trấn Đắk Mil.


- Các Phó Chủ tịch

+ Ông Ngô Thanh Hải  

Ngô Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil.jpg ​Năm sinh: 30/10/1960
Quê Quán: Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 29 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Đăk Mil
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán, CN Hành chính
Trình độ LLCT: Cao cấp
SĐT: 0944 882 279
 
Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Lĩnh vực văn hóa, thể thao.

+ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

+ Lĩnh vực lao động, thương binh và các vấn đề xã hội.

+ Công tác y tế, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em.

+ Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động của các tổ chức Hội.

+ Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS.

+ Ký quyết định thành lập các tổ, đoàn công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

+ Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Các công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết một số công tác:

+ Công tác tư pháp.

+ Công tác tôn giáo.

+ Giảỉ quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

- Phê duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc ngân sách Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể UBND huyện hoặc ý kiến chi đạo của Chủ tịch UBND huyện.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Vãn hóa và Thông tin, Phòng Lao động Thương binh - Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm dân số - Ke hoạch hóa gia đình, Đài Truyền thanh, Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện, Bảo hiểm xã hội, các Hội,

Phụ trách địa bàn các xã: Đắk sắk và Đắk N’Drót.​

 
+ Ông Nguyễn Ngọc Lũy
                   
Nguyen Ngoc Luy .jpg
 
Năm Sinh​: 6/7/1966
Quê Quán: Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: 52 Hùng Vương, TT Đăk Mil
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp
SĐT: 0986 868 484
​ 
 Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Thay mặt Chủ tịch UBND huyện chủ trì và điều phối các hoạt động của UBND huyện khi được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Lĩnh vực phát triển quỹ đất.

+ Lĩnh vực công nghiệp; giao thông vận tải.

+ Lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

+ Công tác sắp xếp, quản lý kinh tế hợp tác xã.

+ Lĩnh vực khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin.

+ Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, điện lực.

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

+ Ký quyết định thành lập các tổ, đoàn công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Theo dối và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực phụ trách.

+ Các công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phê duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc ngân sách Nhà nước trên lĩnh vực phụ ừách sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể UBND huyện hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thống kê, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm phát ừiển Cụm công nghiệp Thuận An, Đội quản lý đô thị, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện.

Phụ trách địa bàn các xã: Đắk R’La và Đắk Gằn.


+ Ông Võ Văn Minh

Võ VănMinh .jpg

​Năm Sinh: 1/1/1975
Quên quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng công trình thủy lợi
Nơi ở hiện nay: 86/7, Nguyễn Viết Xuân, TP. Buôn Mê Thuộc
Trình độ LLCT: Cao cấp
SĐT: 0914 288 717
 
 Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Thay mặt Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành một số công việc của UBND huyện khi được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

+ Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi, chương trình 135.

+ Công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

+ Công tác sắp xếp ổn định dân cư, kinh tế mới.

+ Công tác dân tộc.

+ Ký quyết định thành lập các tổ, đoàn công tác thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Các công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phê duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc ngân sách Nhà nước trên lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiên thông nhất của tập thể UBND huyện hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Dân tộc, Hạt Kiểm lâm, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.

Phụ trách địa bàn các xã: Đức Minh và Đức Mạnh.


2. Danh sách Lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND huyện

  2.1. Văn phòng HĐND & UBND huyện

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Nguyễn Thành Nam

Chánh VP HĐND&UBND

 2

Nguyễn Tăng Hưng

Phó Chánh VP HĐND&UBND

 3

Nguyễn Văn Chiến

Phó Chánh VP HĐND&UBND

 

    2.2. Phòng Nội vụ


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Nguyễn Tiến Phúc

Trưởng phòng

 2

Trần Văn Phương

Phó Trưởng  phòng

 

  2.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Nguyễn Dy

Trưởng phòng

 2

Nguyễn Văn Dư

Phó Trưởng  phòng

 

  2.4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Hoàng Xuân Vĩnh

Trưởng phòng

 2

Nguyễn Thị Phương

Phó Trưởng phòng

 

    2.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Nguyễn Thị Ân

 

Trưởng phòng

 

 2

Nguyễn Văn Long

Phó Trưởng  phòng

 

   2.6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Lê Văn Điệp

Trưởng phòng

 2

Đỗ Văn Niêm

Phó Trưởng  phòng

 3

Phạm Văn Nam

Phó Trưởng  phòng

 

  2.7. Phòng Văn hóa và Thông tin


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Trần Hậu Nam

Trưởng phòng

 2

Nguyễn Tiến Kiều

Phó trưởng phòng

 3

Ngô Văn Khoa

Phó trưởng phòng

 

 2.8.  Phòng Tư pháp


 STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng

 2

Nguyễn Đình Tân

Phó trưởng phòng

 

 2.9.  Phòng Y Tế


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Nguyễn Kim Sen

Trưởng phòng

 2

Nguyễn Thị Lan

Phó trưởng phòng

 

2.10. Thanh tra  huyện


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Phạm Lý Thống

Chánh thanh tra

2.11.  Phòng Dân tộc


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Y Nhơm

Trưởng phòng

 2

Thái Quang Cường

Phó Trưởng phòng

 

2.12. Phòng Tài nguyên - Môi Trường


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

 2

Nguyễn Xuân Ánh

Phó trưởng phòng

 

2.13. Phòng Giáo dục và Đào tạo


STT

Họ và tên

Chức vụ

 1

Lường Xuân Thành

Trưởng phòng

 2

Nguyễn Thị Đào

Phó trưởng phòng​

 3

Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó trưởng phòng​

 ​