Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

I. Giới thiệu chung
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo
(Trụ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông)
 
    - Địa chỉ: 99 Lương Thế Vinh, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

    - Điện thoại: 05013.544.822.

    - Fax: 05013.543.152.

    - Email: lienhe@sogiaoducdaknong.edu.vn.