Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
hoi tru thap do tru so 04092012.jpg
 
Địa chỉ : Phòng E5 -E8, dãy 2 Khu nhà công vụ, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: 0501.3544663; Fax: 0501.3544752.