Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
       I. GIỚI THIỆU CHUNG
 
hdndtinh.png 
(Trụ Sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Đăk Nông )
     
      Địa chỉ      : Đường Vũ Anh Ba, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;
      Điện thoại : 05016.263333;
      Fax            : 05016.260277;
      Email         : hdnd.daknong@yahoo.com.vn.
     
II. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

1. Chủ tịch HĐND tỉnh

LE DIEN2.jpg

​- Đồng chí: Lê Diễn

- Sinh ngày : 16/4/1960

- Quê quán: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông.

 

2. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Thị Hoa, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.jpg
- Đồng chí: Nguyễn Thị Hoa    
- Sinh ngày : 07/12/1967
- Quê quán: Đức Thanh- Đức Thọ- Hà Tĩnh
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính- Kế toán 
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.​​
 

3. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Công Tự

Sinh ngày:  02/4/1963

Quê quán: Bình Minh - Bình Sơn - Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh