Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
​I. GIỚI THIỆU CHUNG


tuy duc tru so huyen uy 05092012.jpg 
Trụ sở Huyện ủy Tuy Đức
Địa chỉ: Thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 
Điện thoại: 05013.646674 - Fax: 05013.646674 


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. HUYỆN ỦY

* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Bí thư Huyện ủy

Kbot.jpg.png

Đ/c K’ Bốt

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0913406938


- Phó Bí thư Huyện ủy

VŨ MINH KHÔI.jpg

Đ/c Vũ Minh Khôi

Chức vụ: Phó Bí thư

Điện thoại: 0905142652

ĐIỂU PANG.jpg

Đ/c Điểu Pang

Chức vụ: Phó Bí thư

Điện thoại: 0944806677

NGUYỄN NGỌC LONG.png

Đ/c Nguyễn Ngọc Long

Chức vụ: Phó Bí thư

Điện thoại: 0932041102* DANH SÁCH CÁC BAN ĐẢNG HUYỆN ỦY​


Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại


VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Thành Tuân

Chánh Văn phòng HU

0984747151

2

Hoàng Hoa Thám

Phó Chánh VP HU

0978292697

3

Chu Văn Năm

Cơ yếu

0905760882


BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Tiến Chương

Trưởng ban

0984926277

2

Lê Văn Quý

Phó Trưởng ban

0905015575


BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY


1

Võ Thị Thanh Xuân

Trưởng ban

0978292780

2

Lê Công Tuấn

Phó Ban Tuyên giáo

 


ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY


1

Phạm Ngọc Kha

Chủ nhiệm

05013646671

2

Đặng Văn Ngôn

Phó chủ nhiệm


BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY


1

Phan Văn Toàn

Trưởng ban

0972584334
* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

​ 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Đình Mạnh

Bí thư

2

Vũ Minh Khôi

Phó bí thư thường trực

3

Vũ Tá Long

Phó bí thư

4

Nguyễn Ngọc Long

Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện

5

Điểu Pang

Chủ tịch HĐND huyện

6

Nguyễn Hữu Huân

Phó chủ tịch UBND huyện

7

Hoàng Viết Chấn

Phó chủ tịch UBND huyện

8

Lê Bá Hợp

Chánh văn phòng Huyện ủy

9

Dương Văn Tâm

 

Trưởng ban Tổ chức

10

Trần Minh Chính

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

11

Trần Bình Đẳng

Trưởng ban Tuyên giáo

12

Phan Văn Toàn

Trưởng ban Dân vận

13

Nguyễn Văn Thịnh

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị

14

Võ Thị Thanh Xuân

Chủ tịch MTTQVN huyện

15

Nguyễn Văn Anh

Bí thư Huyện đoàn

16

Đoàn Thị Lụa

Chủ tịch Hội phụ nữ

17

Nguyễn Đình Thi

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

18

Hồ Bá Bằng

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện

19

Nguyễn Tiến Chương

Trưởng phòng Nội vụ

20

Hoàng Tuấn Khang

Phó trưởng phòng Tư pháp

21

Trần Viết Cự

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

22

Trương Đức Tuấn

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

23

Nguyễn Ngọc Quyền

Trưởng phòng NNPT &NT

24

Đinh Hồng Tiếng

Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện

25

Lê Xuân Hà

Trưởng Công an huyện

26

Nguyễn Xuân Đan

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

27

Phan Xuân Thạch

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

28

Điểu Plưu

Phó ban Dân vận

29

Y Thái

Phó ban Dân vận

30

Điểu Srang

Phó bí thư xã Quảng Tân

31

Đoàn Hồng Quân

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực

32

Phạm Ngọc Kha

Phó chủ tịch HĐND huyện

33

Đỗ Ngọc Ảnh

Giám đốc Bệnh viện huyện

34

Trần Quang Trung

Phó trưởng Công an huyện

35

Nguyễn Thành Tuân

Chủ tịch UBND xã Đăk R'Tih

36

Điểu Phi Á

Bí thư xã Quảng Tâm

37

Trịnh Trọng Thành

Bí thư xã Đăk Ngo

38

Đào Xuân Hạnh

Bí thư xã Đăk Buk So

39

Trần Văn Thắng

Chủ tịch Hội nông dân

40

Nguyễn Hồng Chương

Chánh án Tòa án nhân dân
2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN​


* THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

- Chủ tịch​ HĐND huyện


VŨ MINH KHÔI.jpg

Đ/c Vũ Minh Khôi

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0905142652


- Phó Chủ tịch HĐND huyện

TRẦN BÌNH ĐẲNG.png

Đ/c Trần Bình Đẳng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: Chưa có

HỒ BÁ BẰNG.jpg

Đ/c Hồ Bá Bằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0905122127


 3. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN​


* THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

- Chủ tịch UBND huyện

NGUYỄN NGỌC LONG.png

Đ/c Nguyễn Ngọc Long

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0932041102* Phân công nhiệm vụ:


- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động của UBND huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

+ Công tác nội chính: quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa,…

+ Công tác ngoại vụ, biên giới;

+ Công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quản lý đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh;

+ Công tác nội vụ và cải cách hành chính (tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước, công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng, chính sách kỷ luật cán bộ, công chức); quản lý địa giới hành chính;

+ Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; Công tác kế hoạch, tài chính, ngân sách;

+ Công tác thông tin truyền thông, báo chí phát thanh truyền hình;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện trên một số lĩnh vực;

+ Giữ mối liên hệ với UBND tỉnh và các Sở, Ngành của tỉnh;

 ​


- Phó Chủ tịch UBND huyện

NGUYỄN HỮU HUÂN.jpg

 

Đ/c Nguyễn Hữu Huân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0982777296


* Phân công nhiệm vụ:

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

+ Công tác thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy lợi;

+ Công tác khoa học công nghệ; Công tác quản lý kinh tế hợp tác, kinh tế hợp tác xã của huyện;

+ Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

+ Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện và theo dõi, chỉ đạo công tác trên một số lĩnh vực phụ trách;

+ Công tác văn hóa, thể thao, du lịch; Công tác giáo dục và đào tạo;

+ Công tác y tế, lao động, thương binh và xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em;

+ Công tác dân tộc, tôn giáo, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.​
 

Đ/c Trần Viết Cự

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0975241111


* Phân công nhiệm vụ:

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

+ Công tác công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải;

+ Công tác xây dựng cơ bản; Công tác thương mại dịch vụ;

+ Công tác cơ sở hạ tầng đô thị, điện lực, hạ tầng thông tin truyền thông;

+ Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Công tác giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phụ trách;

+ Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;

+ Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện và theo dõi, chỉ đạo công tác trên một số lĩnh vực phụ trách;

+ Phụ trách Văn phòng HĐND-UBND huyện;

+ Phụ trách công tác tín dụng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.​* DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Văn phòng HĐND – UBDN huyện

1

Nguyễn Ngọc Minh

Chánh VP

0984747116

2

Phan Văn Hào

Phó Chánh VP

0935113299

Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

Trần Vĩnh Phú

Trưởng phòng

05013.646699

2

Trần Thị Phụng

Phó Trưởng phòng

05013.646699

3

Trần Bá Liệu

Phó Trưởng phòng

05013.646699

4

Nguyễn Hữu Lực

Phó Trưởng phòng

05013.646699

Phòng Nội Vụ

1

Điểu Hùng

Trưởng phòng

05013646684

2

Lê Đình Nam

Phó Trưởng phòng

05013646684

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

1

Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng

05013.646.782

2

Nguyễn Thị Gấm

Phó Trưởng phòng

05013.646.782

3

Nguyễn Ngọc Lượng

Phó Trưởng phòng

05013.646.782

Thanh Tra huyện

1

Hoàng Ngọc Thức

Chánh Thanh tra

05013.646685

Phòng Y tế

1

Huỳnh Ngọc Tuấn

Trưởng phòng

05013.646682

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Trần Trương Mạnh Hoài

Trưởng phòng

05013.646675

2

Phạm Quốc Trọng

Phó Trưởng phòng

05013.646675

3

Võ Thị Huận

Phó Trưởng phòng

05013.646675

Phòng Dân tộc

1

Phạm Thị Phượng

Trưởng phòng

05013.646.882

2

Ngô Tiến Hoá

Phó Trưởng phòng

05013.646.882

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Đặng Văn Cương

Phó Trưởng phòng

05013.646.680

2

Kiều Quý Diện

Phó Trưởng phòng

05013.646.680

3

Lang Văn Khang

Phó Trưởng phòng

05013.646.680

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Nguyễn Duy Tân

Trưởng phòng

05013.646.690

2

Nguyễn Hữu Sơn

Phó Trưởng phòng

05013.646.690

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1

Huỳnh Văn Cho

P. Trưởng phòng

05013.646683

Phòng Tư Pháp

1

Trịnh Trọng Thành

Trưởng phòng

05013.646.693

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

Phan Xuân Thạch

Trưởng phòng

05013.707.594

2

Phan Viết Việt

Phó Trưởng phòng

05013.707.594