Skip Ribbon Commands
Skip to main content
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG
 
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
tru so kho bac tinh 07022012.jpg
 
Trụ sở: Kho Bạc Nhà nước Đăk Nông
 
 
 
Địa chỉ: Đường 23/3 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Số điện thoại: 0501.6260068.

số fax: 0503 543520.