Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. Ban Giám đốc
1.1 Đồng chí Lưu Văn Trung

Ảnh (chưa cung cấp)
Họ và tên: Lưu Văn Trung
Chức vụ: Giám đốc Sở
Số điện thoại: 0913.381.177

Phụ trách Phòng Tổng hợp – Quy hoạch; Phòng Kinh tế đối ngoại; Trung tâm Xúc tiến đầu tư; Dự án WB.


1.2 Đồng chí Phạm Tuấn Anh

Ảnh (chưa cung cấp)
Họ và tên: Phạm Tuấn Anh
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Số điện thoại: 0913.477.586

Phụ trách Dự án 3EM;
Tạm thời phụ trách Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.
1.3 Đồng chí Nguyễn Dưỡng

Ảnh (chưa cung cấp)
Họ và tên: Nguyễn Dưỡng
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Số điện thoại: 0913.435.672

Phụ trách Thanh tra Sở; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Kinh tế ngành.

1.4 Đồng chí Lê Văn Quang


Ảnh (chưa cung cấp)

Họ và tên: Lê Văn Quang
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Số điện thoại: 0913.435.304

Phụ trách Văn phòng Sở, Phòng Khoa giáo – Văn xã.

II. Các phòng ban chuyên môn

2.1 Phòng Khoa giáo văn xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Khúc Thị Thoi

Trưởng phòng

0919.84.87.89

2

Lang Văn Đức

Phó Trưởng phòng

0979.161.171
0916.66.90.79

3

Đinh Thị Bích Phương

Chuyên viên

0911.302.255

4

Nguyễn Văn Tám

Chuyên viên

0947.001.950; 0164.995.7716

 

2.2Văn phòng Sở

5

Nguyễn Xuân Tuấn

Chánh Văn phòng Sở

0979.723.499

6

Trần Thắng Đức

Phó Chánh Văn phòng Sở

0903.577.500

7

Nguyễn Văn Chín

Phó Chánh Văn phòng Sở

0913.406.959

8

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

0935.938.866

9

Nguyễn Văn Khá

Chuyên viên

0903.364.195

10

Nguyễn Quang Lộc

Chuyên viên

0988.001.593

11

Cao Thị Hà Bắc

Kế toán trưởng

0934.888.286

12

Nguyễn Đăng Dương

Kế toán viên

0911.778.268

13

Trần Thị Dịu

Chuyên viên

0941.33.66.89

14

Nguyễn Hữu Tùng

Chuyên viên

0943.676.839

15

Trần Thị Thủy

Văn Thư

0911.336.299

16

Nguyễn Văn Điệp

Lái xe

0989.824.999

17

Lê Văn Ngãi

Lái xe

0905.318.368

18

Nguyễn Chí Hùng

Lái xe

0914.227.709

19

Nguyễn Thị Bình

Tạp vụ

0169.69.77.117;
0914.407.371

 

2.3 Phòng Đăng ký kinh doanh

20

Nguyễn Quốc Dũng

Trưởng phòng

0905.290.111

21

Nguyễn Tấn Tài

Phó Trưởng phòng

0905.189.468

22

Nguyễn Thị Bình

Chuyên viên

0977.650.606

23

K' Hoàn

Chuyên viên

0972.734.760

 

2.4 Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

24

Nguyễn Văn Công

Trưởng phòng

0903.563.499; 0911.308.579

25

Nguyễn Chánh Thế

Phó Trưởng phòng

0982.317.374

26

Trịnh Anh Quân

Chuyên viên

0986.564.616

2.5 Kinh tế ngành

27

Nguyễn Ngọc Thạch

Trưởng phòng

0905.844.677

28

Đinh T. Hồng Hải

P. Trưởng phòng

0988.426.200

29

Trần Thị Minh Hải

Chuyên viên

0972.27.27.95

30

Phạm Đức Trung

Chuyên viên

0907.560.935

2.6 Tổng hợp - quy hoạch

31

Dương Minh Châu

Trưởng phòng

0985.840.066
0916.14.99.55

32

Đinh Ngọc Hiếu

Phó Trưởng phòng

0985.533.699

33

Bùi Thanh Huyền Vy

Chuyên viên

0975.421.459
0167.698.8177

34

Mai Thị Tuyết Ly

Chuyên viên

0915.791.090

2.7 Thanh tra Sở

35

Nguyễn Anh Sơn

Chánh Thanh tra

0977.617.598
0914.447.379

36

Trần Bá Long

Phó Chánh Thanh tra

0985.135.959

37

Nguyễn Thị Ngát

Thanh tra viên

0914.836.179

38

Nguyễn Thành Luân

Chuyên viên

0909.208.196

2.8 Kinh tế đối ngoại

39

Đinh Ngọc Nhân

Trưởng phòng

0905.471.965

40

Nguyễn Tấn Hưng

P. Trưởng phòng

0905.699.694

41

Đoàn Thị Huyền Trang

P. Trưởng phòng

0918.093.355

42

Nguyễn Kim Quang

Chuyên viên

0946.744.344

43

Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên

0675.686.839
0947.48.44.08

2.9 Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

44

Hồ Kỉnh

Trưởng phòng

0982.088.158

45

Phạm Đình Trọng

P. Trưởng phòng

0982.456.956
0911.33.66.89

46

Nguyễn Thị Thu Vân

Chuyên viên

0974.767.174

47

Phạm Văn Dũng

Chuyên viên

0969.666.769 ​