Skip Ribbon Commands
Skip to main content


    I. GIỚI THIỆU
 
 
tru so huyen uy krong no 05092012111.jpg
Trụ sở Huyện ủy Krông Nô- tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông


 
 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC​

1. HUYỆN ỦY
​* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Bí thư 

NGUYỄN ĐỨC TUẤN - BÍ THƯ HUYỆN ỦY.jpg 

Đ/c Nguyễn Đức Tuấn

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0903.560.508

- Phó Bí thư


 

Đ/c Nguyễn Văn Dự

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0944.367.668

Lê Văn Chiến - CT UBND.jpg 

Đ/c Lê Văn Chiến

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0914.080.022​​* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Tuấn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ

2

Nguyễn Văn Dự

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

3

Lê Văn Chiến

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Thị Thu Ảnh

UVTV, Chủ tịch HĐND huyện

5

Y Krum

UVTV, Chủ tịch UBNTTQVN huyện

6

Đoàn Văn Minh

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

7

Lương Quang Trung

UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy

8

Hán Duy Thập

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

9

Lê Văn Sơn

 UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

10

Vũ Văn Khanh

UVTV, Trưởng Công an huyện

11

Võ Sanh

UVTV, Chánh thanh tra huyện

12

Phan Nhật Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

Ngô Xuân Đông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

14

Trịnh Thị Xuân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

15

Lê Văn Cát

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

16

Phạm Hữu Châu

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

17

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ

18

Lê Thị Hà

Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

19

Nguyễn Ngọc Hà

Chủ tịch Hội nông dân huyện

20

Võ Đình Đức

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

21

Y Trơi

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

22

Trần Đăng Ánh

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

23

Nguyễn Xuân Danh

Phó Chủ tịch UBND huyện

24

Mai Văn Hùng

Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện

25

Phan Thanh Hùng

Trưởng Phòng Tư pháp huyện

26

Doãn Gia Lộc

Trưởng Phòng NN& PTNT huyện

27

Hồ Giang Nam

Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

28

Lê Sơn

Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

29

Nguyễn Thị Hoài Thu

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

30

Nguyễn Viết Trọng

Trưởng Phòng Dân tộc huyện

31

Phạm Ngọc Ánh

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nam Đà

32

Nguyễn Đình Lâm

Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Đăk Mâm

33

Lương Văn Kéo

Bí thư Đảng uỷ xã Nam Xuân

34

Nguyễn Văn Rĩnh

Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Drô

35

Nguyễn Sáu

Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Nang

36

Trương Văn Tùng

Trưởng Phòng Nội vụ Huyện

37

Nguyễn Văn Quốc

Phó Chủ tịch HĐND Huyện

38

Hồ Tràng

Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Phú

39

Nông Đình Chiến

Chính trị viên Ban chỉ huy Quân Sự huyện

40

Quách Trọng Sơn

Bí thư, Chánh án Toà án nhân dân huyện

41

Nguyễn Thị Thọ

Bí thư, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

 2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

* THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

- Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Thị Thu Ảnh, Chủ tịch HĐND huyện k rông nô.jpg 


Đ/c Nguyễn Thị Thu Ảnh

Năm sinh: 1963

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0914.080.022
- Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Nguyễn Văn Quốc - PCT - HĐND.jpg


Đ/c Nguyễn Văn Quốc

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0905.594.599

Trịnh Thị Xuân - PCT - HĐND.jpg


Đ/c Trịnh Thị Xuân

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0942.024.134* DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Tuấn

Bí thư Huyện ủy

2

Võ Sanh

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

3

Lương Quang Trung

Trương ban Dân vận Huyện ủy

4

Trịnh Thị Xuân

Chánh Văn phòng Huyện ủy

5

Nguyễn Văn Quốc

Phó Ban tổ chức Huyện ủy

6

Lê Thị Hà

Phó Trưởng Ban dân vận Huyện hủy

7

Hán Duy Thập

Trưởng Ban Tổ chức

8

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

9

Lê Văn Chiến

Chủ tịch UBND huyện

10

Ngô Xuân Đông

Phó Chủ tịch UBND huyện

11

Nguyễn Vũ Quang

Phó Ban pháp chế HĐND huyện

12

Doãn Gia Lộc

Trưởng phòng

13

Lưu Thị Trinh

Phó Trưởng Phòng Y Tế huyện

14

Nguyễn Thị Thu Ảnh

Chủ tịch HĐND Huyện

15

Hồ Giang Nam

Trưởng ban KTXH

16

Y Trơi

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

17

Võ Đình Đức

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

18

Nguyễn Ngọc Hà

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

19

Nông Đình Chiến

Chính trị viên BCH Quân sự huyện

20

Vũ Văn Khanh

Trưởng Công an

21

H' Thủy Bon Jốc Ju

PHT Trường PTDT Nội trú huyện Krông Nô

22

Nguyễn Văn Tùng

Giám đốc

23

Nông Thị Ngân

Văn phòng Đảng ủy xã Đắk Sôr

25

Phạm Ngọc Ánh

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nam Đà

24

Ngô Thị Phương

Phó Bí thư Đảng ủy

26

Lương Văn Kéo

Bí thư Đảng ủy xã Nam Xuân

27

Phạm Ngọc Hộ

Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn

28

Trương Văn Đoàn

Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm

29

Nguyễn Văn Rĩnh

Bí thư Đảng ủy xã

30

Đoàn Thị Hương

Công chức Văn Phòng - Thống kê xã

31

Cao Văn Tính

Chủ tịch UBND xã Tân Thành

32

Đặng Minh Đức

Bí thư Đảng ủy xã Nâm N'Đir

33

H' Thương

PCT UBND xã

34

Lương Văn Đoàn

Chủ tịch UBND xã Buôn Choáh

35

Trần Quang Bảy

Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên

36

Nguyễn Sáu

Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nang

37

Hồ Tràng

Bí thư Đảng ủy
3. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

​* THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

- Chủ tịch UBND huyện

Lê Văn Chiến - CT UBND.jpg 


Đ/c Lê Văn Chiến

Năm sinh: 1968

Quê quán: Tư Nghĩa – Quảng Ngãi

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0914080022


- Phó Chủ tịch UBND huyện


Stt

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ngô Xuân Đông

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

0905188499

2

Nguyễn Xuân Danh

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

0982242679