Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐĂK NÔNG
 
I. Giới thiệu chung
  Trụ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội
                                          (Trụ sở: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông 
 
   - Địa chỉ: Đường 23/3 Phường Nghĩa Đức thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông.
   - Điện thoại: 0501.3544.426.       
   - Fax: 0501.3544.426.