Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK NÔNG
 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Lãnh đạo
- Giám đốc
Hoàng Văn Minh, Giám đốc Ngân hàng.jpg
Ông Hoàng Văn Minh

SĐT: 0914.042.881

- Phó Giám đốc

                                  Nguyễn , Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước.jpg                                  
Ông Nguyễn Hồ Hữu

SĐT: 0914.385.656
 

2. Danh sách cán bộ, công chức theo chức danh và phòng ban trực thuộc

TT

Họ và tên

Chức vụ, công việc

- ĐT: mã vùng 0501

I

Phòng Hành chính - Nhân sự

 

 

1

Lại Quý Lương

Trưởng phòng

3544 507

2

Nguyễn Đức Diễn

Phó phòng

3544 687

6296 997

3

Trần Thị Thanh Huyền

Phó phòng

4

Phan Thị Kim Cúc

Nhân viên

5

Nguyễn Văn Hải

Lái xe

6

Lương Đình Giáp

Lái xe

7

Lê Ngọc Trung

Bảo vệ

8

Trịnh Xuân Hiền

Bảo vệ

9

Nguyễn Trọng Thìn

Bảo vệ

10

Phan Xuân Điệp

Bảo vệ

11

Nguyễn Văn Phúc

Bảo vệ

12

Trần Thị Hằng

Văn thư

13

Hoàng Thị Mai Anh

Tạp vụ

II

Phòng Tổng hợp & Kiểm soát nội bộ

 

 

1

Trần Hữu Phú An

Trưởng phòng

3543 489 

2

Ngô Thị Hưởng

Chuyên viên

3544 462

3

Trần Thị Kim Dung

Chuyên viên

4

Thái Thị Tô Liên

Chuyên viên

5

Nguyễn Văn Cương

Chuyên viên

6

Lưu Thị Huệ

Kiểm soát viên

III

Thanh tra, giám sát ngân hàng

 

 

1

Phạm Quang Hưng

Chánh Thanh tra

3545 767 

2

Chu Văn Tuấn 

P.Chánh Thanh tra

3545 760

3

Võ Thị Phương Anh

Chuyên viên

4

Nguyễn Lệ Thuỷ

Thanh tra viên

5

Đỗ Trí Quyết

Chuyên viên

6

Đinh Việt Dũng

Chuyên viên

7

Lê Thị Linh

Chuyên viên

 

3545 527 

 

8

Hồ Văn Lưu

Chuyên viên

9

Cao Thị Hương

Chuyên viên

IV

Phòng kế toán - Thanh toán

 

 

1

Nguyễn Quang Tú

Trưởng phòng

 3557 379 

2

Nguyễn Trung Xô

Phó phòng

 3544 467

3

Nguyễn Thị Hải Thành

Phó phòng

4

Nguyễn Thị Thuỷ

Cán sự

5

Nguyễn Tiến Tuấn

Kỹ sư tin học

V

Phòng Tiền tệ - Kho quỹ

 

 

1

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng phòng

3549 012

2

Nguyễn Thanh Hưng

Phó phòng

3545 221

3

Nguyễn Đình Ngọc

Thủ kho

4

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Cán sự

5

Đỗ Thị Thuý Nga

Kiểm ngân

6

Vũ Thái Quý

Kiểm ngân