Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  ĐĂK NÔNG
 
        GIỚI THIỆU CHUNG 
  
Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  (Trụ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Nông)
 
        - Địa chỉ: Góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Điểu Ong, thị xã Gia Nghĩa.

        - Điện thoại: 05013. 544084.

        - Fax: 05013. 544084.

        - Email: vanphong.snn.dn@gmail.com.