Skip Ribbon Commands
Skip to main contentSỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐĂK NÔNG
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
I. Ban Giám đốc
1. Đòng chí Bùi Huy Thành
 
Vũ Huy Thành, Giám đốc.jpg
Họ và Tên: Bùi Huy Thành
Chức vụ: Giám đốc Sở Công thương
Số điện thoại: 0913.493.719
 
Phụ trách chung, chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về mọi hoạt động của cơ quan trong lĩnh vực quản lý Nhà nước Ngành Công thương trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
+ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư phát triển Ngành Công thương trên địa bàn tỉnh;
+ Công tác tài chính của cơ quan;
+ Quản lý nhà nước về hoạt động thương mại;
+ Công tác an ninh- quốc phòng; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong hoạt động cơ quan;
+ Công tác tổ chức, cán bộ (bao gồm: Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi đua- khen thưởng, tiền lương, kỷ luật… cán bộ, công chức);
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của các phòng, đơn vị:
 Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp; Quản lý thương mại và Văn phòng Sở.
- Chỉ đạo, điều hành công việc đã phân công cho các Phó giám đốc khi cần thiết.


2​. Đồng chí Ngô Thế Tùng


Ông Ngô Thế Tùng, Phó Giám đốc 2.jpg
Họ và tên: Ngô Thế Tùng
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Công thương
Số điện thoại: 0914.144.665 


- Làm nhiệm vụ Phó giám đốc Thường trực, thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của cơ quan  khi Giám đốc đi vắng hoặc ủy quyền.
- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc trên các lĩnh vực:
+ Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực năng lượng; quy hoạch điện, phát triển lưới điện, an toàn điện…;
+ Công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất công nghiệp; quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
+ Công tác Khuyến công và hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp.
- Trực tiếp, chỉ đạo, điều hành công tác của các phòng, đơn vị:
Phòng Quản lý Năng lượng; Quản lý công nghiệp và Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

3. Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn
ANh Sơn Phó giám đốc.jpg
Họ và tên: Nguyễn Tiến Sơn
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Công thương
Số điện thoại: 0905 062 669​- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc trên các lĩnh vực:
+ Quản lý Nhà nước về Quy hoạch chế biến khoáng sản;
+ Quản lý Nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật ngành công nghiệp bao gồm: Khai thác, chế biến khoáng sản; vật liệu nổ công nghiệp; an toàn thiết bị, máy móc trong sản xuất công nghiệp; an toàn thực phẩm; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ - kỹ thuật trong lĩnh vực ngành; 
+ Hoạt động Xúc tiến thương mại;
+ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;
+ Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành;
+ Công tác kết nghĩa, dân vận. 
- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các phòng, đơn vị: 
Kỹ thuật an toàn- Môi trường; Thanh tra; Pháp chế và Trung tâm Xúc tiến thương mại.
- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

4. Đồng chí Phạm Trường Độ


Ông Phạm Trường Tộ Phó Giám đốc 3.jpg
Họ và tên: Phạm Trường Độ
Chức vụ: PHó Giám đốc Sở Công thương
Số điện thoại: 0913.411.437
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị Chi cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác khi Giám đốc giao hoặc ủy quyền.

II. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức Sở Công thương 

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐTDĐ

SĐTCĐ

2.1 Văn phòng

1

Phạm Chung

Chánh Văn phòng

0913 437 259

0501 2216 607

2

Lê Nguyên Sinh

Phó chánh Văn phòng

0935 554 949

 

3

Đặng Xuân Dũng

Phó chánh Văn phòng

0903 511 961

0501 2216 943

4

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chuyên viên

0902 837 667

 

5

Nguyễn Thị Thu Thương

Nhân viên Văn thư
 (kiêm Thủ quỹ)

0913 330 776

0982 690 799

6

Trần Minh Lâm

Chuyên viên
Công nghệ thông tin

0931 610 838

 

7

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nhân viên Lái xe

0978 590 079

0915 794 848

8

Hồ Văn Liên

Nhân viên Lái xe

0983 174 647

 

9

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên Tạp vụ

0935 319 967

 

10

Trần Văn Kim

Nhân viên Bảo vệ

0914 586 768

 

2.2 Thanh tra

1

Võ Trung Kiên

Chánh Thanh tra

0986 933 027

0501 2216 948

2

Trịnh Văn Ngọc

Phó
Chánh Thanh tra

0975 011 668

 

3

Nguyễn Thị Bích Vân

Chuyên viên

0942 410 348

 

2.3 Phòng Pháp chế

1

Trần Khánh

Trưởng phòng

0914 037 187

05016 557 989

2

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên viên

0905 436 917

 

3

Lục Thị Thu Hương

Chuyên viên

0987 692 339

 

2.4 Phòng Kế hoạch  -Tài chính - Tổng hợp

1

Nguyễn Thị Việt Hương

Trưởng phòng

0914275945

0501 2216 497

2

Phùng Quang Minh

Phó Trưởng phòng

0948 209 179

 

3

Đặng Hồng An

Chuyên viên

0975 775 545

 

4

Nguyễn Thế Phương

Chuyên viên

0914243438

 

2.5 Phòng Kỹ thuật an toàn- Môi trường

1

Trương Văn Dũng

Trưởng phòng

0982 223 441

0501 2216 947

2

Tôn Thất Nhật Sinh

Phó trưởng phòng

0983 487 593

 

3

Trương Thị Mỹ Hoa

Chuyên viên

0973 854 548

 

4

Trần Văn Thuấn

Chuyên viên

0984 048 754

 

5

Nguyễn Hồng Nhân

Chuyên viên

0942 579 947

 

6

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

01696 912 846

 

2.6 Phòng Quản lý Công nghiệp

1

Trần Ngọc Thành

Trưởng phòng

0905 017 567

0501 2216 945

2

Đặng Thị Lượt

Chuyên viên

0984 166 492

 

3

Nguyễn Thành Đại

Chuyên viên

0905 920 039

 

4

Lê Như Thạch

Chuyên viên

0168 397 3333

 

2.7 Phòng Quản lý Năng lượng

 

Võ Công Tuấn

Trưởng phòng

0914 329 295

0501 2216 942

 

Bùi Duy Thành

Phó trưởng phòng

0983 544 320

 

 

Ngô Quốc Phong

Chuyên viên

0976 340 268

 

 

Nguyễn Mạnh Hà

Chuyên viên

0944 852 299

 

 

Phạm Châu Hồng Thắm

Chuyên viên

0916 140 780

 

 

Phan Thanh Huy

Chuyên viên

0942 810 082

 

2.8 Phòng Quản lý Thương mại

 

Lê Minh Tuấn

Trưởng phòng

0905 448 182

0501 2216 946

 

Hạ Ngọc Thư

Phó Trưởng phòng

0905326695

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

0127 6868 027

 

 

Đặng Kim Cường

Chuyên viên

0935 246 368

 

 

Nguyễn Tấn Kiệt

Chuyên viên

0984 303 000

 

 

Đỗ Thị Bích Vân

Chuyên viên

0948 997 778

 

 

III. CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Lãnh đạo Chi cục

1

Quách Đông Nhị

Phó Chi cục trưởng

0978 004 786

05013 544 369

2

Lê Như Hiền

Phó Chi cục trưởng

0984 239 963

05013 548 177

3

Nguyễn Văn Trãi

Phó Chi cục trưởng

0905 180 909

 

3.1 Phòng Tổ chức hành chính

4

Quách Thị Tuyết Hương

Trường phòng

0905 657 666

05013 544 368

5

Phạm Ngọc Thành

Phó Trưởng phòng

0919 243 839

 

6

Nguyễn Thị Thu Mai

Phó Trưởng phòng

0975 481 234

 

7

Trần Thị Tố Quyên

Nhân viên Văn thư
(kiêm Thủ quỹ)

0919 996 251

 

8

Lê Thị Hồng Thắm

Kiểm soát viên thị trường

0932 411 166

 

9

Hồ Thị Kim

Kế toán trưởng

0932 668 185

 

10

Đặng Thị Đồng Hương

Tạp vụ

01645 745 677

 

11

Nguyễn Duy Quang

Thủ kho

0946 923 737

 

12

Huỳnh Văn Hải

Bảo vệ

0934 243 839

 

3.2 Phòng nghiệp vụ tổng hợp

13

Huỳnh Văn Đại

Trưởng Phòng

0986 353 579

05013 545 968

14

Lê Công Tài

Phó Trưởng phòng

01886 457 567

 

15

Lê Viết Hiếu

Phó Trưởng phòng

0914 122 189

 

16

Võ Công Quy

Kiểm soát viên Cao đẵng thị trường

0914 538 484

 

17

Nguyễn Ngọc Báu

Kiểm soát viên thị trường

0935 091 177

 

18

Quách Nhất Sinh

Nhân viên

0963 571 050

 

3.3 Đội Quản lý Thị trường số 1

19

Lưu Đức Thăng

Phó Đội trưởng

0903 548 567

05013 647 919

20

Lại Văn Mạnh

Lái xe

0914 198 024

 

21

Trần Quốc Tuấn

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0914 578 707

 

22

Nguyễn Văn Phú

Phó Đội trưởng

01266 745 879

 

23

Nguyễn Văn Nam

Kiểm soát viên thị trường

0915 383 779

 

24

Nguyễn Văn nghinh

Kiểm soát viên thị trường

0913 827 568

 

3.4 Đội Quản lý Thị trường số 2

25

Hoàng Văn Chánh

Đội trưởng

0914 068 240

05013 882 395

26

Cù Ngọc Hải

Phó Đội trưởng

0964 130 123

 

27

Trần Văn Chính

Phó Đội trưởng

0906 517 179

 

28

Trần Văn Thanh

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0935 319 191

 

29

Đỗ Văn Nhân

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0975 419 739

 

30

Đặng Văn Anh

Kiểm soát viên thị trường

0909 724 049

 

31

Nguyễn Lý

Lái xe

0947 233 757

 

3.5 Đội Quản lý Thị trường số 3

32

Phạm Việt Hùng

Đội trưởng

0935 499 279

05013 546 618

33

Võ Văn Tùng

Phó Đội trưởng

0913 423 846

 

34

Huỳnh Dũng Tuấn

Phó Đội trưởng

0905 035 078

 

35

Trần Hoàng Nhất Thanh

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0935 160 279

 

36

Trần Xuân Bình

Kiểm soát viên cao đẳng thị trường

0935 055 859

 

37

Nguyễn Văn Dương

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

01686 858 824

 

38

Trương Tiến Định

Kiểm soát viên thị trường

0984 480 368

 

39

Võ Duy Thái

Lái xe

0935 108 282

 

3.6 Đội Quản lý Thị trường số 4

40

Trần Thành

Đội trưởng

0903 591 289

05013 750 558

41

Nguyễn Thế Diễn

Phó Đội trưởng

0905 050 408

 

42

Cù Ngọc Sơn

Phó Đội trưởng

0905 081 616

 

43

Trần Đức Vĩ

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0914 111 418

 

44

Nguyễn Khắc Sơn

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0976 040 589

 

45

Đặng Văn Học

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0914 098 305

 

46

Đỗ Xuân Tứ

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

0912 467 474

 

47

Dương Văn Hoàng

Lái xe

0914 377 007

 

 

IV. TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

 

4.1 Lãnh đạo Trung tâm 05012 216 950; 05012 246 951

1

Trần Hữu Luận

Giám đốc

0914 304 803

 

2

Lại Văn Trình

Phó giám đốc

0914 075 866

 

3

Hoàng Quốc Phú

Phó giám đốc

0915 600 019

 

4.2 Phòng Tổ chức Hành chính

4

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng phòng 

0914 485 050

 

5

Trần Văn Duy

Kế toán trưởng

0988 858 891

 

6

Huỳnh Thị Hà

Nhân viên Văn thư kiêm Thủ quỹ

0942 015 211

 

7

Phạm Ngọc An

Lái xe

0984 606 261

 

4.3 Phòng Khuyến công

8

Nguyễn Vĩnh Kỳ

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng

0946 212 729

 

9

Đinh Văn Chuyên

Chuyên viên
 

0976 020 589

 

10

Lê Thị Phượng

Chuyên viên
 

0972 781 598

 

11

Phạm Thị Lan Phương

Chuyên viên
 

0934 789 596

 

12

Nguyễn Văn Nhuệ

Chuyên viên
 

0979 707 737

 

13

Hoàng Diệu Châu

Chuyên viên
 

0987 900 089

 

4.4 Phòng Tư vấn

14

Lê Hải Nhật

Phó trưởng phòng, Phụ trách

0989 396 978

 

15

Nguyễn Đình Kiệm

Chuyên viên 

01673 727 787

 

 

V. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  05013 707 676

1

Nguyễn Thanh Tòng

Giám đốc

0979643178

 

2

Nguyễn Thị Kim Lên

Phó giám đốc

0917 795 557

 

3

Dương Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

0978 046 739

 

4

Huỳnh Thị Minh Hiếu

Nhân viên kế toán
kiêm Văn thư

0941 335 074

 

5

Phan Bảo Khánh

Cán sự

0917 027 171