Skip Ribbon Commands
Skip to main content
S CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐĂK NÔNG
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
Trụ sở Sở Công thương
 (Trụ sở: Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông)
 
       - Địa chỉ: đường Tô Hiến Thành, khu các cơ quan hành chính Sùng  Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

       - Điện thoại: 05012.216 943,  05012.216 607.

       - Fax: 05013.544 325.