Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ
 
Trụ sở: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Nông
 
- Địa chỉ: Đường Phan Kế Bính, Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Số điện thoại: 05013.600.333; Fax: 05013.544.487
- Website: