Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
 
1995.jpg
                                       (Trụ sở: Sở Ngoại Vụ tỉnh Đăk Nông)
 
          - Địa chỉ:    đường 23/3, phường Nghĩa trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
          - SĐT: 05013.543.775