Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NÔNG
 
       GIỚI THIỆU CHUNG
 
Trụ sở Sở Tài chính
(Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông)

 
 
       - Địa chỉ: Khu Sùng Đức – TX.Gia Nghĩa – T.Đắk Nông.
       - Điện thoại: 05013.544142.
       - Fax: 05013.545068.

       - Email: stcdaknong@mof.gov.vn.