Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
         GIỚI THIỆU CHUNG
 
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
  Trụ sở: Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
         - Địa chỉ: Tổ dân phố 2, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa , Đăk Nông.
 
         - Điện thoại : 05013 544 420; fax 05013 544402;
 
         - Email:vanphongsotnmtdaknong@yahoo.com.vn.