Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂK NÔNG
 

I. Ban Giám đốc
 
1. Đồng chí Trần Đình Vinh
 Trần Đình Vinh GĐ sở tư pháp1.jpg
Họ và tên: Trần Đình Vinh
Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp
Số ĐT: 0913.436725

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác Tư pháp ở địa phương.
- Lãnh đạo chung, trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
+ Là chủ tài khoản cơ quan;
+ Văn phòng Sở;
+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;
+ Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk G’long, Krông Nô.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
 
 
2. Đồng chí Hoàng Hùng
 
 
     stp_hoanghung PGĐ sở tư pháp 3.jpg
Họ và tên: Hoàng Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Số ĐT: 0905.442448

- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
+ Phòng Bổ trợ tư pháp;
+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
+ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;
+ Phòng Công chứng số 1;
+ Phòng Công chứng số 2;
+ Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk Mil, Cư Jút.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

3. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu

nguyen trung hieu.jpg 
Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó GIám đốc Sở Tư pháp
SĐT: 0905.116374
 
 
- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
+ Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
+ Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

4. Đồng chí Vũ Thị Ái Duyên
 
Vũ thị ái duyên.jpg
Họ và tên: Vũ Thị Ái Duyên
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
SĐT: 0914.486016- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
+ Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;
+ Phòng Hành chính tư pháp;
+ Thanh tra Sở;
+ Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Song.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.


II. Phòng chuyên môn.

2.1 Văn phòng Sở

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Vũ Thị Tươi

Chánh văn phòng Sở

2

Trương Văn Hoài

Phó Chánh văn phòng Sở

3

Nguyễn Đình Chiến

Lái xe

4

Đỗ Thị Toàn

Văn thư

5

Trương Văn Phú

Công chức tin học

6

Trần Văn Thê

Nhân viên bảo vệ

7

Nguyễn Thị Chí Thành

NV tạp vụ

8

Phan Thị Nhi

Kế toán

9

Phạm Thị Dung

Chuyên viên

 

2.2 Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Thị Hồng Thu

Trưởng phòng

2

Thị Thảo

Phó Trưởng phòng

3

Chu Thị Nga

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Phương Trâm

Chuyên viên

5

Trần Anh Sen

Chuyên viên

6

Trần Thị Thanh

Chuyên viên

 

2.3  Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Lợi

Trưởng phòng

2

Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên

3

Trần Nghị Viện

Chuyên viên

 

 2.4 Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Dương Tín Hòa

Trưởng phòng

2

Nông Thị Ninh Kiều

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

4

Hoàng Thị Oanh

Chuyên viên

 

2.5  Phòng Hành chính tư pháp 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trương Thị Thùy Trang

Phó Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

3

Nguyễn Duy Vương

Chuyên viên

 

 2.6 Phòng Bổ trợ tư pháp 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Hùng

Trưởng phòng

2

Trần Thị Như Ngọc

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Nhàn

Chuyên viên

 

2.7. Thanh tra Sở:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Đinh Văn Tuấn

Phó Chánh Thanh tra

 

2.8. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Võ Văn Nhâm

Trưởng phòng

2

Lê Đình Giáp

Chuyên viên

III. Đơn vị trực thuộc

3.1 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Bùi Thị Hạnh

Giám đốc

2

Y Lam

Trưởng phòng nghiệp vụ

3

Nguyễn Thị Xuân

Trợ giúp viên

4

Cao Thị Thúy Hường

Trợ giúp viên

5

Phạm Quang Long

Trợ giúp viên

6

Hoàng Ngọc Tuấn

Chuyên viên

7

Trần Anh Quang

Nhân viên

8

Vi Thị An

Chuyên viên

9

Nguyễn Phi Hùng

Lái xe

 

3.2 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Đinh Thị Mùi

Giám đốc

2

Lê Mạnh Cường

Cán sự

3

Cao Ngọc Thỏa

Đấu giá viên

4

Bùi Thế Vinh

Đấu giá viên

5

Đặng Thị Hải Yến

Chuyên viên

6

Trần Thị Thanh Trang

Chuyên viên

7

Nguyễn Thị Hồng Thu

Chuyên viên

 

3.3 Phòng Công chứng số 1 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Thị Thu

Phó Trưởng phòng

2

Bùi Văn Hậu

Cán sự

3

Nguyễn Khắc Hưng

Kế toán

4

Nguyễn Thị Liên

Văn thư

 

3.4 Phòng Công chứng số 2 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Vũ Thị Hồng Thắm

Trưởng phòng

2

Hoàng Thị Lẹ

Nhân viên kỹ thuật

3

Lê Thị Thủy

Kế toán

 ​