Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
       I. GIỚI THIỆU CHUNG
  Trụ sở Sở Tư phap
                                              (Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông)
 
       - Địa chỉ: đường Lê Duẩn - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông.
       - Điện thoại: 05013.543.140.

       - Fax: 05013.544.560.

       - Email: stpdaknong@gmail.com.