Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 
I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc: Ông Lê Khắc Ghi

le khac ghi Giám đốc sở văn hóa.jpg Chức vụ: TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 

Năm sinh: 01/9/1967

Quê quán: Đức Phong - Mộ Đức - Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu sinh văn hóa học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0905 063 699
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Lãnh đạo và chỉ đạo công tác chung của Sở, trực tiếp giải quyết công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng và kỷ luật, kế hoạch tài vụ, Thanh tra; phụ trách địa bàn huyện Krông Nô.
 
 
2. Các Phó Giám đốc

- Ông Bùi Quang Mích

bui quang mich Phó Giám đốc Sở Văn hóa1.jpg
Năm sinh: 25/10/1957

Quê quán: Kiến Xương Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0942 479 579
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách công tác du lịch, chỉ đạo phòng Nghiệp vụ Du lịch, phòng Xúc tiến du lịch thuộc Trung tâm Văn hóa, đơn vị Bảo tàng; phụ trách địa bàn huyện Đắk Song và Đắk GLong.


- Ông Lê Ngọc Quang 

11111.JPG
Năm sinh: 10/10/1974

Quê quán: Đức Nhuận - Mộ Đức - Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913 330 789
 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách công tác thể thao, chỉ đạo phòng Nghiệp vụ TDTT; phụ trách địa bàn huyện và Đắk Mil và Đắk RLấp.


- Ông Phan Công Việt

phan cong viec Phó Giám đốc sở văn hóa.jpg
Năm sinh: 15/11/1963

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Văn hóa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0903 585 061​
  

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chỉ đạo Văn phòng, phòng Pháp chế, Nhà in, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Hội nghị và Thư viện; theo dõi vận động kinh phí xây dựng tượng đài N'Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936; phụ trách địa bàn huyện Tuy Đức.


- Ông Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang Phó Giám đốc sở văn hóa1.jpg
Ngày tháng năm sinh: 16/9/1974

Quê quán: Tuy Phước - Bình Định

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0914.081.685


 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý Văn hóa, phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời số​ng văn hóa”, trực tiếp điều hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; phụ trách địa bàn huyện Cư Jút, thị xã Gia Nghĩa. ​


II. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ


1. Văn phòng​STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

05013.549139

0914160086

2

Trần Đình Tủng

Phó Chánh Văn phòng

05013.549132​

0914518877

 

2. Phòng Quản lý Văn hóa


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thị Hồng An

Trưởng phòng

 

0914144292

2

Đinh Thị Hoài Mỵ

Phó Trưởng phòng

 

0932436868

3

Nguyễn Thị Thủy

Phó Trưởng phòng

 

0945398484

 

3. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa & Gia đình


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Khắc Anh

Trưởng phòng

05013.549129​

0914225998

2

Trần Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

 

0905258586​

 

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Tịnh

Trưởng phòng

05013.549140​

0918161609

2

Lê Văn Vị

Phó Trưởng phòng

05013.549131​

0946900345

3

Lý Xuân Phong

Phó Trưởng phòng

 

0918124848

 

5. Phòng Quản lý Du lịch


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Thị Ánh

Trưởng phòng

 

0905325865

2

Bùi Thị Cẩm Hường

Phó Trưởng phòng

 

0985981432

 

6. Phòng Kế hoạch - Tài vụ


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Hữu Khánh

Trưởng phòng

05013.549199

0914067359

2

Phan Văn Bảy

Phó Trưởng phòng

05013.549191​

0914144765

 

7. Thanh tra


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Hữu Sơn

Chánh Thanh tra Sở

05013.549144​

0905226495

2

Phan Tấn Phương

Phó Chánh Thanh tra Sở

05013.549143

0914029022

 

8. Phòng Pháp chế


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Tấn Lĩnh

Chuyên viên

05013.549132

0913060577

 

III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc


1. Bảo tàng tỉnh


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Thế Bảy

Giám đốc

​05013.544683

0912395330

2

Nguyễn Ngọc Khai

Phó Giám đốc

​05013.543380

0948020679

3

Huỳnh Thị Thiện

Phó Giám đốc

05013.543068

0984212700

 

2. Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Văn Cường

Trưởng đoàn

05013.703589

0982117175

2

Nguyễn Thế Hưng

Phó Trưởng đoàn

​05013.544968

0906577878

3

Nguyễn Mạnh Hổ

Phó Trưởng đoàn

 

0905.413.337

 

3. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thành Hiệp

Giám đốc

​05013.545057

0913444655

2

Trịnh Văn Hiếu

Phó Giám đốc

05013.544409​

0914.185.666


4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Thanh Cơ

Phó Giám đốc

05013.600016

0909663767

2

Tiêu Xuân Chiến

Phó Giám đốc

05016.286942

0947137779


5. Trung tâm Hội nghị


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Quang Vinh

Giám đốc

​05013.543996

0914061220

2

Nguyễn Đắc Linh

Phó Giám đốc

 

0905176727


6. Nhà in Đăk Nông


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Võ Công Cường

Giám đốc

​05013.545012

0914082752

2

Lê Ngọc Tuấn

Phó Giám đốc

 

0918680644

3

Trần Thị Bích Liễu

Phó Giám đốc

05016.827822

0974582945

 ​